Obsah

Vítkov – Asistent prevence kriminality - 2021

Typ: Projekty
Ministerstvo vnitra ČR Program prevence kriminality 2021

Číslo projektu:                314D083009247

Realizace:                         9/2021 – 12/2021

Celkové náklady:            204.456,00 Kč

Dotace MV:                       159.475,00 Kč (78 %)

Spolupodíl města:          44.981,00 Kč (22 %)

 

V rámci projektu byly podpořeny dvě místa asistentů prevence kriminality v období 09 – 12/2021. Tyto pozice byly zřízeny již v roce 2018 díky dotaci z Evropské unie.

Z dotace byly uhrazeny mzdové náklady asistentů prevence kriminality, odměna mentorovi, výdaje na školení, supervizi, výdaje za telefonní kartu a za oblečení pro asistenty.

Cílem projektu bylo snížení trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí u občanů. Tento cíl byl naplněn. Dalším přínosem projektu byl rozvoj preventivní činnosti, řešení veřejného pořádku, konfliktů a veřejného soužití obyvatel města.

Asistenti prevence kriminality jsou v součinnosti s mentorem a strážníky městské policie (dále jen MP) velkou pomocí a přínosem. Zároveň jsou pozitivním vzorem pro minoritu. Potřeba jejich další existence dokládají nabyté pozitivní zkušenosti asistentů a vybudovaná důvěra spoluobčanů města. Asistenti prevence kriminality napomáhají při zvyšování pocitu bezpečí občanů. Slouží jako neformální komunikační článek mezi mentorem, strážníky městské policie a ostatními subjekty. Získaná důvěra spoluobčanů města a dobře navázaná spolupráce se školami a dalšími institucemi ve městě je pak jedním z nejdůležitějších aspektů pro udržení těchto pozic.

Ministerstvo vnitra ČRLogo PPK


Vytvořeno: 14. 9. 2022
Poslední aktualizace: 14. 9. 2022 15:15
Autor: Jan Dušek