Obsah

Oprava hřbitovní zdi v Klokočově

Typ: Projekty
Program: Program rozvoje venkova
12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Loga povinné publicity

Číslo projektu:         129D662001295

Realizace:                  10/2017 – 04/2018

Zhotovitel:                 STAMEX, spol. s r. o.

Celkové náklady:      799.489,00 Kč

Dotace:                        559.641,00 Kč (70 %)

Spolupodíl města:   239.848,00 Kč (20 %)

 

V rámci projektu bude provedena oprava hřbitovní zdi, která se nachází v místní části Klokočov. Zeď ohraničuje hřbitov, který je součástí kostela sv. Ondřeje z roku 1807. Současná zeď je v havarijním stavu, v některých místech chybí a je nahrazena dřevěnými deskami.

Během opravy zdi dojde k výměně jednotlivých polí, k opravě podezdívky a římsy včetně sloupků a bude opravena vstupní kovová brána.

Zbývající část zdi bude opravena v následujících letech, kdy se budeme snažit opět získat dotaci na dokončení celého oplocení.         

 

 


Vytvořeno: 6. 4. 2018
Poslední aktualizace: 6. 4. 2018 13:29