Obsah

Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L

Typ: Projekty
Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L 1Program: Program rozvoje venkova ČR, Státní zemědělský intervenční fond

Cíl: „Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury“

 

Číslo projektu:                  21/013/04320/780/4184

Realizace:                           08/2022 – 10/2022

Zhotovitel:                         VZS Rychtář s. r. o.

Celkové náklady:             3.898.708,94 Kč

Dotace EU:                        1.736.874,00 Kč

Dotace ČR:                        1.771.963,00 Kč

Spolupodíl města:         389.871,94 Kč

 

Město Vítkov získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova, opatření Lesnická infrastruktura na projekt „Rekonstrukce svážnice 3L LC Kozlův Les na tř. 1L“.

Tento projekt v sobě zahrnuje rekonstrukci lesní cesty o délce 900m a šířce 4m v Kozlově lese (mezi Balatonem a Prostředním Dvorem), včetně vybudování propustků a příkopu pro odvodnění. Dále byly strženy zanesené krajnice a středový pás, příkop podél cesty byl také pročištěn. Břeh podél lesní cesty byl odtěžen pro potřebnou šířku. Cesta je kamenitá a navazuje na cestu, která je ve vlastnictví Biskupských lesů, které také dostali dotaci a mohli tak zrekonstruovat svou část cesty.

Po schválení dotace z pohledu administrativní kontroly (v únoru) proběhl výběr zhotovitele, kdy byli osloveni tři uchazeči. Nejvýhodnější nabídku podala firma VZS Rychtář s. r. o., Březová. Po uzavření smlouvy probíhal další proces hodnocení u poskytovatele dotace a v červenci bylo zasláno oznámení, že projekt byl podpořen, a že mohou být zahájeny stavební práce.

Stavební práce tak probíhaly 08 – 10/2022.

Celkové náklady jsou vyčísleny na 3.898.708 bez DPH, dotace je ve výši 90 % (z toho 49,50 % z Evropské unie a 50,50% ze státního rozpočtu). Spolupodíl města tak byl ve výši 389.871,94 Kč.

Rekonstrukcí svážnice došlo ke zvýšení kategorie lesní cesty na 1L, byla rozšířena šířka jízdního pruhu, aby byla zajištěna lepší manipulace lesní techniky. Dále došlo k odvodnění a k opravě nefunkčních propustků. Projekt přispěl ke zkrácení odvozové vzdálenosti a zlepšení přístupových podmínek pro těžbu dřeva a ke zkrácení vlastního odvozu dřevní hmoty.

 

Program rozvoje venkova      Státní zemědělský intervenční fond


Vytvořeno: 16. 11. 2022
Poslední aktualizace: 1. 2. 2023 12:38