Obsah

Jan Zajíc - 2019

Typ: Projekty
Výstava Jan ZajícProgram: Individuální dotace

Realizace:                  11/2018 – 02/2019

Celkové náklady:     133.950,17- Kč

Dotace MSK:             111.500,- Kč

Spolupodíl města:  22.450,17,- Kč

 

Za přispění dotace z Moravskoslezského kraje byla pořízena putovní výstava o významném rodákovi z Vítkova – o Janu Zajíci. Bylo zpracováno 20 velkoformátových panelů, které mapují život Jana Zajíce, jeho studium, rodinu, přátele, apod. Výstava je opatřena závěsným systémem, aby ji bylo možné zapůjčit také školám a městům. Autorem výstavy je pan Branislav Dorko, který v minulosti také napsal knihu o Janu Zajíci, grafické zpracování a tisk je pak dílem pana Martina Feikuse. Panely jsou opatřeny logem poskytovatele dotace.

Výstava Jan Zajíc

V rámci projektu proběhlo také slavnostní předávání cen Jana Zajíce, která je každoročně udílena žákům a studentům za mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství a úspěchy v olympiádách a soutěžích všech druhů, forem a stupňů, publikační, uměleckou a charitativní činnost. V tomto roce byla cena předána panu Janu Kundrátovi, studentovi 3. ročníku gymnázia ve Vítkově. Udílení probíhalo v sále MěÚ Vítkov za přítomnosti významných hostů - senátoři Parlamentu České Republiky paní Jitka Seitlová, pan Herbert Pavera a pan Jiří Carbol, za Moravskoslezský kraj náměstkyně hejtmana paní Jarmila Uvírová, delegace ze Šumperku pod vedením starosty pana Tomáše Spurného a ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk pana Petra Vepřeka, starostky a starostové okolních obcí a měst a další vzácní hosté. Slavnostnímu udělení ceny byli přítomni také Janovi sourozenci, paní Marta Janasová a pan Jaroslav Zajíc a zakladatel Nadace Ceny Jana Zajíce pan Vladislav Kučík.

Výstava Jan Zajíc

Součástí slavnostního večera bylo i vystoupení operní pěvkyně Lucie Silkenové za doprovodu klavíristy Jana Duška a violoncellisty Jana Rezka, kteří si získali publikum nejen svým hudebním projevem, ale i svou bezprostředností.

Udílení Ceny Jana Zajíce

Celým programem slavnostního udílení cen provázal moderátor, pan Škrobánek. Po předání cen a květin následoval slavnostní raut v jídelně Základní školy a Gymnázia ve Vítkově.

MSK

 


Vytvořeno: 9. 4. 2019
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020 09:24