Obsah

PD Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů – Letní kopec, Vítkov

Typ: Projekty
PD Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů – Letní kopec, Vítkov 1Program: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

Realizace:                    04/2022 – 06/2024

Zhotovitel:                   Mgr. Renáta Fochlerová

 

Předpokládané celkové náklady dle žádosti o dotaci:       670.000 Kč

Dotace od Moravskoslezského kraje:                                      400.000 Kč

Spolupodíl města:                                                                           270.000 Kč

Výše skutečných celkových nákladů, výše dotace a vlastního spolupodílu bude známa až po dokončení projektu a závěrečném vyúčtování dotace.

 

Za přispění dotace od Moravskoslezského kraje je zpracovávána projektová dokumentace na výstavbu technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Letní kopec ve Vítkově. Projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, datových sítí a komunikace. Projektová dokumentace je zpracovávána v rozsahu:

  • hydrogeologického průzkumu,

  • projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP),

  • projektové dokumentace pro provádění stavby,

  • zajištění inženýrské činnosti k vydání povolení stavby.

Na základě provedeného cenového průzkumu trhu byla vybrána zpracovatelka – Mgr. Renáta Fochlerová (ve věcech technických Ing. Jan Fochler). Hydrogeologický posudek zpracovala společnost GEOSERVICES CZ s. r. o. Poté, co bude veškerá dokumentace zpracována a vydáno pravomocné povolení stavby, bude městem zpracována a podána žádost o dotaci na výstavbu technické infrastruktury z národního dotačního programu Technická infrastruktura vyhlašovaného každoročně Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

Moravskoslezský kraj


Vytvořeno: 24. 1. 2023
Poslední aktualizace: 24. 1. 2023 12:09