Obsah

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce

Typ: Projekty
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce 2Program: Individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Logo MSK

Číslo smlouvy:                 04202/2021/KH

Realizace:                          6/2021 – 5/2022

Dodavatel:                         WISS CZECH, s. r. o.

Celkové náklady:             7.004.690,- Kč

Dotace MV:                       2.500.000,- Kč

Dotace MSK:                     1.250.000,- Kč

Spolupodíl města:          3.254.690,- Kč

 

V dubnu 2020 vyhlásilo Ministerstvo vnitra dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, kdy bylo možné žádat o pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále CAS). Dobrovolní hasiči ve Vítkově v současné době disponují cisternou vyrobenou v roku 1999, kterou v roce 2014 převzali od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje výměnou za původní CAS K 25 LIAZ (pořízená městem v roce 1992). Tato cisterna již vykazuje značné známky opotřebení a případná oprava by několikanásobně překročila hodnotu samotného vozidla.

Zřízená jednotka sboru dobrovolných hasičů města Vítkov je zařazena dle poplachového plánu MSK do kategorie JPO II. a zároveň je předurčena k zásahům na dopravní nehody. Základním úkolem jednotky je záchrana osob, zvířat a majetku při požárech a jiných mimořádných událostech s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. Ve spolupráci s SDH Vítkov byla dne 7. 5. 2020 podána žádost o dotaci a po roce čekání byla žádost dne 12. 5. 2021 úspěšně přijata.

V návaznosti s přijetím dotace bylo možné žádat také individuální dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 1.250.000,-, která byla také získána.

Na základě veřejné zakázky byla podepsána smlouva s firmou WISS CZECH, s. r. o. z Uherského Brodu na dodávku automobilu. CAS byla dodána dne 6. 5. 2022.

Celkový výdaje na pořízení noví CAS jsou ve výši 7.004.690,- Kč, dotace z ministerstva vnitra je ve výši 2.500.000,- Kč a dotace z Moravskoslezského kraje je ve výši 1.250.000,- Kč. Zbývající podíl 3.254.690,- Kč bude město hradit ze svého rozpočtu

 


Vytvořeno: 25. 5. 2022
Poslední aktualizace: 14. 6. 2022 08:47