Obsah

Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k.ú. Vítkov

Typ: Projekty
Program: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

Projekt: Regenerace brownfieldu na parc. č. 718/1, k.ú. Vítkov

Realizace:  03/2019 – 06/2021

 

Zhotovitel:     

  • Ing. Lukáš Koval, Viléma Balarina 1959/6, 748 01 Hlučín

 

Celkové náklady projektu: 83.000,- Kč

Získaná dotace z rozpočtu MSK: 58.100,- Kč

Spolupodíl města:  24.900,- Kč  

 

Cílem projektu byla příprava projektu regenerace brownfieldu (areálu bývalého pivovaru) ve Vítkově na parcelním čísle 718/1. V rámci regenerace brownfieldu bylo plánováno provést demolici většiny objektů a následně provést výstavbu parkoviště, zpevněných ploch a komunikací, veřejného osvětlení a zázemí pro volnočasové aktivity, výsadbu zeleně.

Z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem byla zpracována studie následného využití zregenerovaného pozemku po plánované demolici objektů v areálu bývalého pivovaru ve Vítkově. V průběhu realizace projektu byl areál bývalého pivovaru prohlášen Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku, což znemožnilo realizaci plánovaného záměru. Z tohoto důvodu bylo zpracování další dokumentace projektu zrušeno.

Tato akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019.

Logo MSK


Vytvořeno: 28. 7. 2021
Poslední aktualizace: 28. 7. 2021 14:26