Obsah

Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov

Typ: Projekty | Informace z úřadu
Individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj

Realizace:                        10/2020 – 10/2021

Zhotovitel:                       FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Celkové náklady:           32.520.907,51,- Kč

Dotace MSK:                   13.000.000,- Kč

Spolupodíl města:        8.239.001,05- Kč

Spolupodíl SSMSK:       11.281.906,46 Kč

 

Cílem projektu je rekonstrukce mostu přes potok Čermná ve Vítkově, přes který prochází silnice č. III/4429. Most je z velké části v majetku města, pouze úsek pod výše uvedenou silnicí je v majetku MSK. Z toho důvodu se tedy na realizaci spolu s městem podílí také Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Již v minulých letech bylo provedeno statické posouzení mostu a jeho výsledkem je havarijní stav. Proto rekonstrukce mostu a následně silnice je nevyhnutelné pro bezpečný provoz. Náklady jsou vysoké, jelikož během přípravy projektové dokumentace bylo navrženo, že současné přemostění potoku je nevhodné, tudíž dojde k posunutí koryta potoka a mostu mimo stávající cestu.

Částky uvedené výše jsou částky vzešlé z veřejné zakázky, je předpoklad, že během samotné realizace stavby se tyto částky mohou měnit. Dotace z Moravskoslezského kraje je stanovena pevnou částkou, nikoliv % - ním vyčíslením.

Za přispění dotace z Moravskoslezského kraje byla zpracovaná projektová dokumentace na

Žádost o dotaci byla úspěšná, stavební práce by měly být dokončeny v roce 2021.

 


Vytvořeno: 22. 10. 2020
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020 09:24
Autor: Jan Dušek