Obsah

Vzdělávání 60+

Typ: Projekty
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (PZS)

MSK

 

Realizace: 07/2019 – 12/2019

Celkové náklady: 32.598,98 Kč

Dotace MSK: 26.033 Kč (80 %)

Spolupodíl města: 6.565,98 Kč (20 %)

 

V rámci projektu se realizovaly čtyři kurzy, které byly určeny pro občany nad 60 let.

 

1. Kurz angličtiny

Kurz výuky angličtiny probíhal v kulturním domě ve Vítkově. Celkem bylo realizováno 30 lekcí, vždy 2x týdně (úterý a čtvrtek) od 9:00. Před zahájením kurzu proběhla propagace na webových stránkách města, vyvěšením plakátů (viz příloha) a na facebooku města. Ihned na první lekci bylo účastníkům rozdány učebnice angličtiny, které byly také pořízené z této dotace. Nedílnou součástí těchto učebnic bylo také výukové CD. Lektorkou kurzu byla paní Měrková.

 

2. Kurz badatelství

Kurz badatelství probíhal v kulturním domě ve Vítkově a proběhly celkem 4 lekce teorie s lektorem – panem Kravarem. Poté proběhla jedna lekce přímo v badatelně v Opavě, kde si účastníci mohli informace přímo vyhledat. Kurzu se zúčastnilo celkem 12 osob.

 

3. Kurz trénování paměti

Kurz trénování paměti probíhal v kulturním domě ve Vítkově. Celkem byly realizovány 2 lekce. První lekce byla zaměřena na cviky trénování paměti, jak vnímáme okolí, bezpečnost a paměť. Lektorem této části byl pan Petr Gotzmann. Druhá lekce byla zaměřena na cviky trénování paměti a ukázka jak procvičovat krátkodobou a dlouhodobou paměť. Lektorem byla paní Marie Kristková.

Pro tyto účely byly na náklady města vytištěny materiály, které si účastníci postupně vyplňovali a následně si je mohli odnést domů a procvičovat svou paměť.

 

4. Kurz finanční gramotnosti

Lektorem kurzu byli pracovníci Charity Odry, kteří provozují dluhovou poradnu. Kurz byl rozdělen na dvě lekce, a to 5. 12. a 12. 12. Kurzy probíhaly v učebně kulturního domu ve Vítkově vždy od 8:30. Každý kurz trval cca 3 hodiny. Náplní kurzu bylo hospodaření s penězi, plánování rodinného rozpočtu, možnosti investování peněz (spoření, pojištění, investování), bankovní služby, druhy úvěrů a jejich rizika, předlužení, možnosti řešení (exekuce, oddlužení).

 

V rámci projektu vznikly také informační letáčky pro seniory, které informují na témata: důchod, exekuce, bydlení, dědictví, domácí násilí, seznam poradních míst na Vítkovsku. Příprava podkladů pro tisk materiálů zajistilo oddělení kultury ve spolupráci s Charitou Odry. Celkem bylo vytištěno 6.000 ks letáčků (1.000 ks z každého tématu).

Letáčky budou umístěny na informačním centru ve Vítkově a dále jejich propagace bude zajištěna prostřednictvím Senior pointu, který ve městě funguje.

Tisk letáčků zajistila firma Scenario, která byla vybrána na základě poptávkového řízení, kdy byly osloveny další dvě firmy. Jako hodnotící kritérium byla cena.

 

Letáky ke stažení:

 


Vytvořeno: 14. 1. 2020
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020 09:24