Obsah

Zdravé město Vítkov

Typ: Zdravá města | Projekty
Program: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 na rok 2018

MSK

Realizace: 2/2018 – 12/2018

Celkové náklady: 257.376,16 Kč

Dotace MSK: 166.100,- Kč (65 %)

Spolupodíl města: 91.276,16 Kč (35 %)

 

Za přispění dotace z Moravskoslezského kraje proběhla řada akcí, jejichž cílem bylo zapojení široké veřejnosti do praktického uplatňování principů udržitelného rozvoje. Všechny akce byly určeny pro širokou veřejnost.

Tina a Zdeněk

Nejdříve proběhly aktivity v rámci „Evropského týdne udržitelného rozvoje“ ve dnech 30. 5. – 5. 6. 2018, kdy proběhla např. přednáška – stopy pro zdravou planetu, přednáška na téma Když zavoní káva, byla instalována výstava Plné ruce práce, proběhl naučný program pro rodiče a děti Aby bylo zemi milo. V rámci Dne města pak byla možnost shlédnout ukázku dopravních prostředků na alternativní pohon a proběhl výlet na ekologickou farmu, kde byla ukázka zpracování mléka a sýru a zakončeno to bylo projížďkou konibusem po pastvinách. Proběhla také akce Kola pro Afriku a Čtverce pro Afriku, kdy se občané mohli zapojit do pomoci chudým obyvatelům v Africe. Zejména upletené čtverce byly velice oblíbené a určitě se město do této akce zapojí i v dalších letech.

Týden mobility

V září pak proběhly akce v rámci „Evropského týdne mobility“ ve dnech 21. - 22. 9. 2018. Byla vyhlášena akce Pěšky na úřad, kdy si mohli všichni, kteří si přišli své záležitosti vyřídit na úřad pěšky, vyzvednou drobný dárek v podobě krokoměru. V parku probíhala výstava komunální techniky a v dopoledních hodinách byl pro děti připraven program s Heidi Janků. Během těchto dnů probíhaly dílničky pro děti, byla možnost ochutnávek domácích marmelád a výrobky od místních včelařů. Byla vyhodnocena akce Rozkvetlé okno, do které se mohly začátkem roku přihlásit všechny hospodyňky, kterým okno zkrášlovaly rozkvetlé truhlíky. Ty nejhezčí pak vybrala porota a následně byly oceněny drobnou cenou.

Francov

V rámci tohoto projektu byla také zpracována Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Vítkově, která byla zpracována ve spolupráci se zástupci města, z řad občanů, se zástupci sociálních pracovníků apod. Koncepce zmapovala současný stav a následně navrhla, co vše by se mělo ve městě zlepšit, změnit či vzniknout ve spojení se seniory a důstojnému stárnutí. Zpracovaná koncepce je k dispozici na webu města.

Ochutnávka

 


Vytvořeno: 14. 1. 2019
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020 09:24