Obsah

Dotazníková šetření

Typ: Projekty
Dotazníky ke stažení 1Vážení občané, město Vítkov zahájilo první kroky na přípravě Strategického plánu rozvoje města Vítkova, který bude vytvořen na období nadcházejících 10 let.

Z tohoto plánu pak bude vycházet Akční plán města a bude z něj čerpat také zastupitelstvo města při svém rozhodování o rozpočtu na daný kalendářní rok.

Doložení strategických dokumentů je také potřebné u většiny žádostí o dotace.

Protože v této době není možné pořádat žádná setkávání, zvolili jsme tři formy sběru podkladů:

 

Dotazník pro průzkum spokojenosti občanů města Vítkova a jeho místních částí

– týká se všech občanů starších 15 let. Občané jej mohou vyplnit některým z těchto způsobů:

  • Elektronicky na http://vitkov.rozvoj-obce.cz.
  • V papírové podobě je připraven k vyzvednutí v zádveří budovy č.p. 7 Městského úřadu ve Vítkově. Po vyplnění jej odevzdejte na stejném místě, kde jste si dotazník vyzvedli (do připravené krabice) nebo do schránky umístěné na náměstí u úředních desek. Občané Klokočova si mohou dotazníky vyzvednout v obchodě a tam je také odevzdat.

V úvodu dotazníku jsou uvedeny pokyny pro jeho vyplnění. Termín pro odevzdání dotazníku je do 22. 3. 2021.

Ke stažení: Dotazník pro průzkum spokojenosti občanů města Vítkova a jeho místních částí

 

Dotazník pro podnikatelské prostředí

je určen všem podnikatelům na území města Vítkova a v jeho místních částech. Termín pro jeho odevzdání je nejpozději do 4. 4. 2021 přímo zpracovateli dotazníkového šetření na e-mail linda.vyvialova@rozvoj-obce.cz. Tentodotazník nelze vyplnit v elektronicky.

 

Ke stažení: Dotazník pro podnikatelské prostředí

 

Takový Vítkov bych si přál

je zábavný dotazník pro naše nejmenší občany. Obrázky mohou děti odevzdat rovněž v budově městského úřadu do 22. 3. 2021.

Ke stažení: Takový Vítkov bych si přál

 

Těšíme se na vaše podněty a na společné setkání při středečním online plánování.

 

Loga povinné publicity

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 je zpracováván  v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“, reg. číslo CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525, podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 


Přílohy

Vytvořeno: 11. 3. 2021
Poslední aktualizace: 26. 3. 2021 11:34
Autor: Jan Dušek