Obsah

Přívětivý úřad Vítkov

Typ: Projekty
Přívětivý úřad Vítkov 1Program: Operační program Zaměstnanost, výzva č. 92 v rámci programovacího období 2014 - 2020

Číslo projektu:                     CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525

Realizace:                              5/2020 – 04/2022

Celkové náklady:                 3.074.738,25 Kč

Dotace EU                             2.613.527,51 Kč (85 %)

Dotace ČR                             307.473,82 Kč (10 %)

Spolupodíl města:              153.736,92 Kč (5 %)

 

V rámci projektu vznikne strategický plán rozvoje města a moderní koncepce komunikace Městského úřadu Vítkov.

Cílem tohoto projektu je posílení strategického řízení města, zprůhlednit hospodaření s veřejnými prostředky, efektivní výkon veřejné služby, která je přátelská vůči svým klientům. Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.

Celý projekt je naplánován na dva roky a jeho obsahem je realizace těchto klíčových aktivit:

 

 1. Strategické řízení města

 • bude vytvořen Strategický plán rozvoje města Vítkova

 • bude vytvořen akční plán

 

 1. Moderní koncepce komunikace

 • bude vytvořena strategie komunikace

 • bude vytvořen manuál jednotného vizuálního vzoru

 • pořízen Rozklikávací  rozpočet

 • pořízen Vyrozumívací systém (zasílání sms občanům, že mají například vyřízený občanský průkaz, řidičský průkaz apod.)

 • pořízena Elektronická úřední deska před budovu městského úřadu

 

 1. Vzdělávání

 • školení pro vedoucí zaměstnance, vybrané referenty, zastupitele v oblasti strategického řízení a finančního řízení.

 

 1. Management projektu

 • činnosti spojené s podporou realizace projektu (zadávání veřejných zakázek, řízení a administrace projektu vůči poskytovateli dotace apod.)

 

           Operační program zaměstnanost                                 

 

 


Vytvořeno: 29. 5. 2020
Poslední aktualizace: 12. 3. 2021 11:32
Autor: Jan Dušek