Obsah

Operační program životní prostředí

Operační program životní prostředí

Zprávy

Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů 2

Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů

Projekt: Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů-Město Vítkov, registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/05/22_004/0000414
celý text

Projekty | 13. 6. 2023 | Autor: Jan Dušek
Parkoviště v Komenského ulici

Výstavba parkoviště na ulici Komenského

Program: Operační program životního prostředí 2014 - 2020 celý text

Projekty | 30. 9. 2021 | Autor: Jan Dušek
Předcházení vzniku odpadů 1

Předcházení vzniku odpadů

Venkovský mikroregion Moravice celý text

Projekty | 5. 5. 2021 | Autor: Jan Dušek
Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů 1

Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů

Program: Operační program životního prostředí 2014 - 2020
Prioritní osa: 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
celý text

Projekty | 5. 5. 2021 | Autor: Jan Dušek
Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově 1

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově

Program: Operační program životního prostředí 2014 - 2020
Prioritní osa: 5 Energetické úspory
celý text

Projekty | 5. 5. 2021 | Autor: Jan Dušek
#

Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem – II. etapa

Program: Operační program životního prostředí celý text

Projekty | 9. 1. 2018 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Energetické úspory objektu sokolovny v Klokočově

V rámci projektu došlo k výměně oken a dveří, zateplení objektu a položení nové střešní krytiny. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií. celý text

Projekty | 6. 4. 2016 | Autor: Mgr. Andrea Víchová

Energetické úspory objektu KD Vítkov – Jelenice

V rámci projektu došlo k výměně oken, dveří a zateplení objektu. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií. celý text

Projekty | 6. 4. 2016 | Autor: Mgr. Andrea Víchová

Sběrný dvůr Vítkov na odstavné ploše v Dělnické ulici

Projektem došlo k vybudování sběrného dvora na odstavné ploše v ul. Dělnická. Byla vybudována zpevněna plocha, pořízeno oplocení, osvětlení, kamerový a zabezpečovací systém, dále byly pořízeny kontejnery, mobilní EKO sklad včetně drobného vybavení, manipulátor odpadu, mostová váha. celý text

Projekty | 9. 3. 2016 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Pořízení technologie pro kompostárnu Vítkov – Nové Těchanovice

Díky tomuto projektu došlo k pořízení zařízení na již fungující kompostárnu v Nových Těchanovicích, která byla postavena také díky dotacím z OPŽP. celý text

Projekty | 9. 3. 2016 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem

Díky tomuto projektu došlo k vytvoření různorodé aleje stromů, která rozčlenila rozlehlé pole. celý text

Projekty | 9. 3. 2016 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově

V rámci projektu došlo k zateplení fasády budovy, výměně oken a dveří a také k rekonstrukci kotelny – instalaci dvou plynových tepelných čerpadel, osazení nových radiátorů a termoregulačních ventilů. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií. celý text

Projekty | 15. 12. 2015 | Autor: Ing. Michaela Kaspříková

Energetické úspory objektu čekárny autobusového nádraží ve Vítkově

V rámci projektu došlo k výměně oken, dveří a zateplení objektu. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií. celý text

Projekty | 15. 12. 2015 | Autor: Ing. Michaela Kaspříková

Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy ve Vítkově

Projektem došlo k zateplení obvodního pláště budovy mateřské školy a k výměně oken a dveří. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií. celý text

Projekty | 19. 10. 2015 | Autor: Mgr. Andrea Víchová

Energetické úspory objektu ubytovny SVČ v Klokočově

Projektem došlo k zateplení obvodního pláště budovy ubytovny SVČ v Klokočově a k výměně oken a dveří. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií. celý text

Projekty | 19. 10. 2015 | Autor: Mgr. Andrea Víchová

Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice

Projektem došlo k vybudování kompostárny v areálu skládky Nové Těchanovice. Byly vybudovány zpevněné plochy, záchytná jímka, ocelový přístřešek, komunikace, rozvody. Nejdříve proběhl zkušební provoz, v roce 2014 již byl zahájen plný provoz kompostárny. celý text

Projekty | 19. 10. 2015 | Autor: Ing. Ingrid Adamusová

Snížení energetické náročnosti budovy základní školy ve Vítkově

Projektem došlo k zateplení obvodního pláště budovy mateřské školy a k výměně oken a dveří. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií. celý text

Projekty | 19. 10. 2015 | Autor: Mgr. Andrea Víchová