Obsah

Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem

Typ: Projekty
Díky tomuto projektu došlo k vytvoření různorodé aleje stromů, která rozčlenila rozlehlé pole.

Operační program životní prostředí

Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem

 

Akceptační číslo: 14227186

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Realizace: 09/2014 – 11/2014

Dodavatel: Ing. Roman Putko

Celkové náklady: 258 989,60 Kč

Dotace FS: 217 757,76 Kč (85 %)

Dotace SFŽP: 12 809,28 Kč (5 %)

Spolupodíl města: 25 618,56 Kč (10 %)

 

Alej je o celkové délce 750m, směřující od Prostředního Dvora k vodojemu. Alej je jednořadá a různorodá, tvořena ovocnými stromy (třešně, jabloně, hrušně) dále duby, lípou, jeřábem a hlohy. Vysázena alej je I. etapou, kdy se bude Město Vítkov v budoucnu snažit získat finanční prostředky na vybudování II. etapy, která povede od vodojemu k Vítkovu a zajistí se tak propojení mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem. Cílem je vytvořit stezku pro pěší i cyklisty. 

 


Vytvořeno: 9. 3. 2016
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 13:44