Obsah

Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově

Typ: Projekty
V rámci projektu došlo k zateplení fasády budovy, výměně oken a dveří a také k rekonstrukci kotelny – instalaci dvou plynových tepelných čerpadel, osazení nových radiátorů a termoregulačních ventilů. Projekt přispěl ke snížení nákladů na vytápění budovy a k celkovému snížení energií.

Operační program životní prostředíEnergetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově 

Akceptační číslo: 14174873

Číslo projektu: CZ.1.02/3.1.00/13.19558

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

 

Realizace: 4/2015 – 10/2015

Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 79601 Prostějov

Celkové náklady: 19 275 086,45 Kč (celkové způsobilé náklady: 10 732 514,75 Kč)

Dotace SF (EU): 9 122 637,53 Kč (85 %)

Dotace SFŽP: 536 625,73 Kč (5 %)

Spolupodíl města: 1 073 251,49 Kč (10 %)

 

 

 


Vytvořeno: 15. 12. 2015
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 13:45