Obsah

Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice

Typ: Projekty
Projektem došlo k vybudování kompostárny v areálu skládky Nové Těchanovice. Byly vybudovány zpevněné plochy, záchytná jímka, ocelový přístřešek, komunikace, rozvody. Nejdříve proběhl zkušební provoz, v roce 2014 již byl zahájen plný provoz kompostárny.

OPŽP

Kompostárna v areálu skládky Nové Těchanovice

Akceptační číslo: 10073754

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

 

Realizace: 6/2012 – 4/2013

Zhotovitel: Nosta, s. r. o., Nový Jičín

Celkové náklady: 4 639 842,84 Kč

Dotace FS: 3 943 866,40 Kč (85 %)

Dotace SFŽP: 231 992,13 Kč (5 %)

Spolupodíl města: 463 984,31 Kč (10 %)

 

Na kompostárnu je svážen bioodpad z města, kdy mohou občané prostřednictvím sběrných nádob (hnědé kontejnery) shromažďovat odpad, např. tráva z údržby městské zeleně a domácností, listí a ořez stromů, květiny, slupky od brambor, zbytky po úpravě ovoce a zeleniny, atd. 

Nově vybudovaná kompostárna


Vytvořeno: 19. 10. 2015
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 13:45