Obsah

Pořízení technologie pro kompostárnu Vítkov – Nové Těchanovice

Typ: Projekty
Díky tomuto projektu došlo k pořízení zařízení na již fungující kompostárnu v Nových Těchanovicích, která byla postavena také díky dotacím z OPŽP.

Operační program životní prostředí

Pořízení technologie pro kompostárnu Vítkov – Nové Těchanovice

 

Akceptační číslo: 12135604

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Realizace: 01/2014

Dodavatel technického vybavení: Cernin s. r. o., Kružberk

Celkové náklady: 2 178 556,60 Kč

Dotace FS: 1 851 773,11 Kč (85 %)

Dotace SFŽP: 108 927,83 Kč (5 %)

Spolupodíl města: 217 855,66 Kč (10 %)

Překopávač kompostu

 

Byl zakoupen kompostovací stroj MK9 s dopravníkem, překopávač kompostu, čelní nakladač a bubnový prosévač. Díky tomuto zařízení došlo k lepšímu nakládání a zpracování kompostu na kompostárně.

 


Vytvořeno: 9. 3. 2016
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 13:44