Obsah

Předcházení vzniku odpadů

Typ: Projekty
Předcházení vzniku odpadů 1 Venkovský mikroregion Moravice

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Venkovský mikroregion Moravice, získá naše obec domácí kompostéry jako prostředek pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Cílem tohoto projektu je snížit množství produkovaného odpadu a umožnit občanům zpracovávat bioodpad přímo v domácnostech.

Předmětem podpory je předcházení vzniku komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji.

Loga povinné publicity

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Vytvořeno: 5. 5. 2021
Poslední aktualizace: 30. 9. 2021 13:59
Autor: Jan Dušek