Obsah

Sběrný dvůr Vítkov na odstavné ploše v Dělnické ulici

Typ: Projekty
Projektem došlo k vybudování sběrného dvora na odstavné ploše v ul. Dělnická. Byla vybudována zpevněna plocha, pořízeno oplocení, osvětlení, kamerový a zabezpečovací systém, dále byly pořízeny kontejnery, mobilní EKO sklad včetně drobného vybavení, manipulátor odpadu, mostová váha.

Operační program životní prostředí

Sběrný dvůr Vítkov na odstavné ploše v Dělnické ulici

 

Akceptační číslo: 12134964

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Realizace: 3/2014 – 6/2014

Zhotovitel stavební části: VZS Rychtář s. r. o., Březová

Dodavatel technického vybavení: MEVA-TEC s. r. o., Roudnice nad Labem

Celkové náklady: 6 314 003,85 Kč

Dotace FS: 5 356 729,75 Kč (85 %)

Dotace SFŽP: 315 101,75 Kč (5 %)

Spolupodíl města: 630 203,50 Kč (10 %)

Sběrný dvůr

 

Díky projektu se výrazně zkvalitnil systém nakládání s odpady ve městě, kdy došlo k materiálovému využití odpadů.

Občané mohou na sběrný dvůr odkládat např. objemné odpady, lepidla, plechovky od barev, olejové filtry, autobaterie, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, zářivky a jiné nebezpečné odpady.

 

 


Vytvořeno: 9. 3. 2016
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 13:44