Obsah

Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů

Typ: Projekty
Vítkov – door to door systém sběru a svozu odpadů 1 Program: Operační program životního prostředí 2014 - 2020
Prioritní osa: 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Loga povinné publicity

Číslo projektu:               115D314021647

Realizace:                        4/2021 – 8/2021

Dodavatel - část 1:        Elkoplast CZ s. r. o.

Dodavatel – část 2:       Inisoft s. r. o.

Celkové náklady:           4.266.036,50 Kč

Dotace EFRP:                  3.626.131,02 Kč (85 %)

Spolupodíl města:         639.905,48 Kč (15 %)

 

Projekt je zaměřen na nákup nádob na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad, jedlý olej a tuk). Nádoby na papír, plast a bioodpad o objemu 240 l jsou určeny do jednotlivých domácností - rodinných domů. Při zajištění maximálního pohodlí jednotlivých občanů při třídění odpadů, dochází k významnému zvýšení množství tříděných odpadů a poklesu směsného komunálního odpadu. V rámci projektu budou zakoupeny také kontejnery větších objemů (770 l a 1100 l) pro sběrná hnízda a bytové domy.

Část 1 – pořízení sběrných nádob – dodavatelem se stala firma ELKOPLAST CZ s. r. o.

Část 2 – pořízení software, identifikátorů, čteček – dodavatelem se stala firma INISOFT s. r. o.

 


Vytvořeno: 5. 5. 2021
Poslední aktualizace: 30. 9. 2021 13:51
Autor: Jan Dušek