Obsah

Výstavba parkoviště na ulici Komenského

Typ: Projekty
Parkoviště v Komenského ulici Program: Operační program životního prostředí 2014 - 2020

Prioritní osa:  Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 

Číslo projektu:                 11D312030216

Realizace:                          6/2021 – 7/2021

Zhotovitel:                         VZS Rychtář s. r. o.

Celkové náklady:             2.276.276,74 Kč

Dotace EU:                        578.129,19 Kč (30 %)

Dotace SFŽP (kotlíky):   959.488,66 Kč (50 %)

Spolupodíl města:          738.664,89 Kč (20 % + nezpůsobilé výdaje)

 

V rámci projektu spolufinancovaného z dotačních prostředků bylo vybudování propustné parkoviště na ulici Komenského ve Vítkově. Tato plocha byla nevyužívána, a proto za účelem zadržování vody v krajině byl zpracován projekt na parkoviště, které bude propustné, čímž dojde k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu, kdy se voda přirozeně vsákne do půdy a nebude tak docházet k půdní erozi.

Výstavbou vzniklo 33 parkovacích míst a 2 místa pro ZTP.

Parkoviště v Komenského ulici

Výstavbu prováděla firma VZS Rychtář s. r. o. z Březové, která zvítězila na základě vyhlášené veřejné zakázky.

Celkové výdaje projektu (včetně projektové dokumentace, technického dozoru, atd.) jsou ve výši 2.276.276,74 Kč, z čehož dotace z Evropského unie (Fond soudržnosti) pokryl způsobilé výdaje ve výši 30 % a dotace ze Státního fondu životního prostřední (Ministerstvo životního prostředí) pokryla výdaje ve výši 50 %. Tato dotace je díky využití kotlíkových půjček pro občany na výměnu nevhodných kotlů, což byl pilotní projekt, který se v praxi osvědčil, a díky tomu bylo možné snížit spoluúčast města.

Loga povinné publicity

Loga povinné publicity

Loga povinné publicity


Vytvořeno: 30. 9. 2021
Poslední aktualizace: 30. 9. 2021 13:48
Autor: Jan Dušek