Obsah

PROJEKT IN-VIT
PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VÍTKOVSKU

Loga CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000246
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a žáků se socioekonomickým znevýhodněním na Vítkovsku a zajištění rovných příležitostí cílové skupiny pomocí:

a) zapojení do neformálního předškolního vzdělávání a následného začlenění do MŠ,

b) zajištní podpůrných opatření pro žáky za účelem prevence jejich školní neúspěšnosti a předčasného ukončování vzdělávání,

c) vzděláváním pedagogů,

d) vytvoření sítě spolupracujících subjektů za účelem zefektivnění spolupráce.

 

O PROJEKTU

Projekt IN-VIT byl podpořen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 12 538 755,- Kč.

Realizační doba projektu: 1.10.2016 - 30.9.2019, tj. projekt bude realizován po dobu 3 let.

Projekt iniciovalo a vytvořilo Centrum inkluze o.p.s. ve spolupráci s ostatními partnery.

Realizátorem projektu je: Město Budišov nad Budišovkou

Partneři projektu:

  • Centrum inkluze o.p.s.

  • Mateřská škola Budišov nad Budišovkou

  • Základní škola Budišov nad Budišovkou

  • Mateřská škola Vítkov

  • Město VítkovHlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišným dětem a žákům v regionu Vítkovsko.
Specifickým cílem projektu je zlepšit vzdělávací příležitosti cílové skupiny pomocí poskytnutí kvalitního předškolního a základního vzdělávání.

Dílčí cíle projektu jsou:

  • Vytvoření systému kvalitní podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich rodičů v oblasti předškolního vzdělávání za účelem zajištění dostatečné připraveností dětí na vstup do základní školy.

  • Zvýšení školní úspěšnosti žáků z cílové skupiny a zamezení předčasného ukončování jejich vzdělávání.

  • Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, zvýšení jejich odborné připravenost pro práci se socioekonomicky znevýhodněnými a kulturně odlišnými dětmi a jejich rodinami, zvýšení jejich kompetencí v oblasti včasné diagnostiky vzdělávacích potřeb dětí/žáků a v oblasti práce s heterogenní skupinou.

  • Vytvoření funkční sítě spolupracujících subjektů za účelem zajištění komplexní péče o děti a rodiny z cílové skupiny a zároveň vytvoření podkladů pro dlouhodobou koncepci rozvoje inkluzivního vzdělávání v regionu Vítkovsko s akcentem na předškolní a základní vzdělávání.

 

 

Zprávy