Obsah

Loga povinné publicity

FOND MIKROPROJEKTŮ

 

PŘIJEĎTE K NÁM NA VÍKEND (ČR)

Děkujeme, že jste přijali naše pozvání na víkendové putování a vydali se s námi po zajímavých místech Vítkovska, Opavska, Fulnecka a Novojičínska.

Projekt jsme zahájili čtvrtečním podvečerním koncertem v modlitebně Českobratrské církve evangelické ve Vítkově, ve kterém se krásnými, nejen duchovními, skladbami představil vítkovský Chrámový sbor. Oficiální zahájení proběhlo ve velkém sále kulturního domu za přítomnosti starostů partnerských měst, účastníků projektu a členů účinkujícího pěveckého sboru.

První den jsme věnovali poznávání Vítkovska. Prošli jsme si naučnou stezku Dědictví břidlice, zastavili se s průvodcem panem Tomášem Skalíkem u hrobu Razumovských v Radkově. Ten nás pak provedl kočárovou alejí mezi Radkovem a Dubovou a zříceninou hradu Vikštejn. Poznávací část jsme zakončili procházkou z Podhradí přes Annino údolí až do Nýtku. Večerní část programu byla věnována povídání o turistických
a cykloturistických možnostem nejen na Vítkovsku, ale v rámci celého Moravskoslezského kraje. 

Druhý den jsme věnovali Opavsku. Než jsme se vydali na cestu, prohlédli jsme si historickou část Vítkova – společenský sál městského úřadu, kostely, park a zastavili jsme se u hrobu Jana Zajíce. Cestou mezi Vítkovem a Opavou není možné nezastavit se na zámku v Hradci nad Moravicí. Prohlédli jsme si nejen samotný zámek, ale také přírodně krajinářský zámecký park s nádhernými výhledy do údolí Moravice, sochami a Bezručovou vyhlídkou. Pak už nás čekala Opava. Do Slezského zemského muzea jsme se protáhli přes Dolní a Horní náměstí, kde jsme se zastavili u významných opavských památek a staveb. Na nejstarší české muzeum byli zvědaví především účastníci z Vrbového. Po prohlídce jsme se vrátili zpět do centra, kde jsme vystoupali na Hlásku. Fantastický rozhled z věže nám nabídl opravdu úžasnou podívanou. V rámci individuálního programu pak někteří pokračovali po pěší zóně k Obecnímu domu, jiní zvolili prohlídku městských sadů a některé oslovilo nedávno zrekonstruované obchodní centrum Breda & Weinstein. Večerní část programu byla tentokrát vyhrazena regionální historii – těžbě břidlice.

Poslední den jsme se společně vydali do Památníku J. A. Komenského, učitele národů ve Fulneku. Cestou ke kostelu sv. Josefa při Kapucínském klášteře jsme se zastavili u kaple sv. Rocha a Šebestiána. Z fulneckého náměstí jsme prošli klasicistní branou a vyšlapali ke kostelu Nejsvětější Trojice a po prohlídce kostela pokračovali dále k Černé věži, odkud jsme měli Fulnek jako na dlani. Naše putování jsme zakončili v rodném domku otce národa Františka Palackého v Hodslavicích.

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří nám při zajištění programu byli nápomocni a bez jejichž pomoci bychom přišli nejen o mnoho zážitků, ale především o mnoho cenných informací, ať již z historie, hudby nebo ze života významných českých osobností. Paní Zdeňce Formánkové, kurátorce farního sboru Českobratrské
církve evangelické ve Vítkově za možnost uspořádat koncert v prostorách vítkovského evangelického kostela. Dirigentu panu Davidu Jančálkovi za přípravu programu koncertu a celému Chrámovému sboru z Vítkova za krásný hudební zážitek. Obci Radkov a jejím pracovnicím paní Blaženě Mrovcové a Lindě Kudlové, které nás provedly obecním muzeem umístěným v budově bývalé fary. Panu faráři Peteru Kerakovi, který nám umožnil nejen prohlídku radkovského kostela, ale byl nám v Radkově také průvodcem a společníkem. Panu faráři Lubomíru Červenkovi, který nám umožnil prohlídku evangelického kostela v Hodslavicích a seznámil nás s historií Českobratrské církve evangelické v českých zemích.

Ti z vás, kteří se nemohli do projektu zapojit, si mohou v informačním centru ve Vítkově vyzvednout propagační materiál mapující naše putování nejen na české straně, ale najdete v něm také turistické cíle na slovenské straně, které jsme společně navštívili od 17. do 20. července. Přejeme vám příjemné prázdninové toulání po krásných místech České a Slovenské republiky.