Obsah

Hodslavice - Památník Františka Palackého (CZ)

Stálá expozice o životě a díle Františka Palackého, která zahrnuje také stručné dějiny jeho rodné obce Hodslavice a rodnou komůrku s původní rodnou kolébkou Otce národa.

František Palacký (14. 6. 1798 Hodslavice – 26. 5. 1876 Praha, pochován v Lobkovicích)

Snad nejvýznamnější osobnost Novojičínska z pohledu českého národa. Základ svého vzdělání Palacký získal v Kunwaldu (dnešním Kuníně), ve škole jiné významné osobnosti, pokrokové hraběnky Walburgy z Truchsess-Zeilu. František Palacký položil základy moderní vědecké české historiografie s důrazem na ono velké dobrodružství, jímž je studium archivních pramenů. Význam Palackého však dodnes tkví v jeho lidských vlastnostech, v demokratických zásadách federalizace tehdejší rakouské monarchie jako aktuální výzvy k rovnoprávnému soužití evropských národů a národností, zatímco filosoficko – náboženské ideje dnes tvoří základ společné cesty všech cíkrví, ekumenismu.