Obsah

Lančár (SK)

Lančár je malou dedinou. V súčasnosti tvorí súčasť obce Kočín-Lančár, ktorá má niečo cez 500 obyvateľov. Z histórie vieme, že povodne sa nazývala Hrnčiarovce (Kerencher, Gerenchar). Je tak doložená v r. 1262, ale i v r. 1302, keď komes Aba, syn Abu, so synom Mikulášom daroval tento svoj majetok servientovi Štefanovi zvanému Leuew a v tom istom roku udelil oslobodenie od poplatkov pre všetkých nových osadníkov na tomto majetku. 

V r. 1394 obec Lančár prvý raz vystupuje v zachovaných historických dokumentoch pod (terajším) južnoslovanským názvom (Lanchar). To je dôkaz toho, že medzičasom sa zmenila etnická skladba tamojšieho obyvateľstva. Názov obce si jej noví osadníci preložili – lončar značí po chorvátsky hrnčiar. Južní Slovania sa však usadili aspoň v menšom rozsahu aj v iných obciach okolia a zrejme aj v samotnom Vrbovom. Pomerne rýchlo však splynuli s miestnym slovenským obyvateľstvom.

Lančár je známy svojou dominantou - Kostolom sv. Michala Archanjela, ktorý sa nachádza nad obcou na vrchu Chríb. Táto opevnená renesančná stavba pochádza zo 17. storočia, je postavená na mieste staršieho gotického kostola spomínaného k rokom 1332 až 1337. V interiéri je hodnotné barokové zariadenie a stropné maľby, pre ktoré býva lančársky kostol nazývaný Sixtínskou kaplnkou na vidieku. Od kostola je pekný výhľad na Trnavskú pahorkatinu. 

Areál kostola v Lančári zaujal i filmárov. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia v tomto prostredí nakrúcali časti filmov Na baňu klopajú, Do zbrane, kuruci! a Súdim ťa láskou.