Obsah

Naučná stezka Dědictví břidlice (CZ)

Naučná stezka Dědictví břidlice - Stezka dlouhá přibližně 7 km vás provede těmi nejzajímavějšími místy spojenými s historií těžby břidlice i samotné obce Zálužné. Na 16 zastaveních s celkem 22 informačními tabulemi a 3 odpočívadly najdete informace od období zhruba před 340–300 milióny let až po současnost. Seznámíte s technologií těžby břidlice, jejím zpracováním i využitím. Projdete zajímavými místy, na kterých ještě dnes najdete pozůstatky po samotné těžbě – staré doly, haldy, pozůstatky po starých dělnických domcích. Na informačních tabulích se seznámíte s práci mistrů pokrývačů jejichž um a dovednost dodnes můžete obdivovat nejen na starých chalupách na Vítkovsku a Budišovku, ale také na významných stavbách a památkách po celé České republice. Před absolvováním naučné stezky doporučujeme navštívit expozici Imaginária břidlice, umístěnou v objektu RS Bílá Holubice.

A jak to bylo s těžbou břidlice doopravdy? To se dozvíte u zastavení č. 3 - V dávných dobách, kdy na tomto místě, mezi Zálužným a Mokřinkami, pod kopcem Morabergem rostl hustý les, měl zde svou chatrč chudý uhlíř. Jednou v létě pozdě večer seděl před svým stavením a přemýšlel, jak by si pomohl z nouze. Vtom se z lesa, od Mokřinek přibližovalo světýlko. A najednou před ním stál malý vousatý mužíček s lucerničkou, skřítek – permoník. „Znám tvoje trápení“, řekl skřítek. „Vždy po sto letech pomohu dobrému člověku. A dnes pomůžu tobě. Pojď se mnou, nebudeš litovat.“ Uhlíř pro jistotu vzbudil svého nejstaršího syna a vydali se za blikajícím světýlkem do temného lesa. Najednou se světýlko ztratilo v houštině, a když ji rozhrnuli, uviděli před sebou osvětlenou jeskyni s krásnými barevnými krápníky. Na podlaze jeskyně bylo ještě od podzimu naváté suché listí. Permoník jim řekl: „Pomožte vy mně. Vymeťte listí z jeskyně a já se vám bohatě odměním“. Uhlíř se synem vymetli jeskyni, permoník jim poděkoval a řekl, aby si nalámali krápníky, které se jim líbí. „Na co by nám byly?“ řekli si a vydali se na cestu domů. Chlapec si však na památku kousek jednoho zářivě modrého krápníku ulomil. Druhý den ráno, když šli do lesa zkontrolovat milíře, našel hoch v kapse krápník. Vytáhl jej, a co nevidí – byl celý ze zlata! Ukázal jej otci a hned se vydali jeskyni hledat. Ale nenašli. Na místě, kde byla v noci houština, čněla zvláštní, tmavě šedá skála, která tam dříve nebyla. Zkoušeli ji rozlámat, jestli neukrývá kouzelnou jeskyni, ale vstup do podzemí nenašli. Zato zjistili, že ten zvláštní kámen se dá štípat na tenké desky – byla to břidlice. Vyspravili jí svůj dům a prodávali ji sousedům a lidem z blízkého i dalekého okolí. Stali se tak prvními, kdo zde začal těžit
břidlici. Permoník jim skutečně pomohl z bídy.