Obsah

Statutární město Opava (CZ)

Opava s téměř 60 000 obyvateli leží na stejnojmenné řece v nadmořské výšce 260 m. Je přirozeným centrem českého Slezska. První písemná zmínka je z roku 1195. Je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče, na zdejším gymnáziu studoval zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel. Mezi opavské rodáky patří též vídeňský architekt, spoluzakladatel vídeňské secese, J. M. Olbrich, spisovatel A. C. Nor a Joy Adamsonová, autorka knih o lvici Else. Opava je dnes statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské zemské muzeum, založené 1. 5. 1814, je nejstarším muzeem v České republice. V Opavě sídlí Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Kostel sv. Vojtěcha - Na místě malého gotického kostela postavili jezuité v letech 1675 - 1679 nový impozantní kostel jako symbol znovu posílené katolické víry ve městě. Před kostelem je umístěn mariánský sloup z druhé čtvrtiny 18. století, který byl upraven v roce 1869.

Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha - Kostel byl postaven před rokem 1289. V přilehlém komplexu minoritského kláštera se zachoval z doby jeho založení kolem roku 1238 gotický kapitulní sál a zimní refektář s freskovou výzdobou z 18. století. Od 16. století zde zasedaly knížecí sněmy a stavovské soudy opavského knížectví a ukládaly se zde zemské desky. Dnes je zčásti zpřístupněn veřejnosti a pořádají se zde kulturní akce.

Slezské divadlo - Základní kámen Slezského divadla byl položen 1. května 1804. Divadlo bylo několikrát přestavěno. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 1990 – 1992. Současné divadlo má dva soubory – činoherní a operní.

Slezské zemské muzeum - Je nejstarším veřejným muzeem na území České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR. V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů, ve kterých ročně připraví na 30 výstav. 

Hláska - Městská věž, nazývaná také Hodinářská věž nebo Hláska. Hláska bývala obchodním centrem města, v 1. patře zasedal soud a městská rada. V současné době je budova sídlem Magistrátu města Opavy.