Obsah

Výstavba chodníků a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská

Typ: Projekty
Budišovská Státní fond dopravní infrastruktury - Opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018

Číslo projektu - ISPROFOND: 5817510175

Období realizace:                          05/2018 – 10/2018

Celkové náklady:                            2 301 147,76 Kč

Z toho:                

způsobilé náklady                          1 829 328,42 Kč

nezpůsobilé náklady                     471 819,34 Kč

Dotace z rozpočtu SFDI:             1 554 000,00 Kč (84,94 %)

Spolupodíl města:                          275 328,42 Kč (způsobilé výdaje) + 471 819,34 Kč (nezpůsobilé výdaje)

 

SFDI

Projekt byl spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost chodců a dopravy, a to vyřešením rizikovým míst v centru města. Prvním problémem, jež projekt vyřešil, byla zcela nevyhovující autobusová zastávka na náměstí, která byla nebezpečná pro všechny účastníky silničního provozu a nebyla navíc uzpůsobená osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující zde vystupovali v tom lepším případě na zpevněnou plochu u vozovky nebo v tom horším případě přímo na vozovku. Navíc neexistence autobusového zálivu na této zastávce vedla k tomu, že autobus zastavoval přímo na silnici a v tu chvíli výrazným způsobem omezoval plynulost a bezpečnost silničního provozu na dost frekventovaném úseku této silnice. Tento problém byl vyřešen výstavbou nového bezbariérového autobusového zálivu a autobusové zastávky poblíž náměstí. Nová zastávka byla posunuta asi o 170 m od stávající zastávky směrem k prodejně Lidlu.

Další velmi rizikovou oblastí, kterou projekt řešil a vyřešil, je frekventovaná pěší trasa vedoucí z náměstí směrem k prodejně Lidlu a na sídliště na Budišovské ulici. Nový chodník vedoucí od náměstí směrem k prodejně Lidlu na Budišovské ulici končil kousek za náměstím a dál již chodník chyběl a chodci zde chodili přímo po silnici. Silniční provoz v této lokalitě je značný, obzvláště pak ve špičkových hodinách a je zde tedy vysoké riziko srážky chodce s vozidlem. Tento problém vyřešila výstavba bezbariérového chodníku navazujícího na stávající chodník vedoucí z náměstí, který dále pokračuje k nové autobusové zastávce a dál k přechodu pro chodce u Lidlu. Stávající přechod pro chodce byl nově nasvětlen a byl zde osazen semafor.

Vytvořila se tak jedna celistvá bezbariérová pěší trasa v centru našeho města přispívající k bezpečnosti chodců a dopravy.

 Budišovská


Vytvořeno: 13. 12. 2018
Poslední aktualizace: 13. 12. 2018 10:42