Obsah

Anketa na rozšíření otevírací doby MŠ Vítkov (Husova a Opavská)

Vítkov

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto dotazníkovému šetření týkající se provozní doby mateřské školky. Jedná se o nový rozšířený dotazník města Vítkov.

Dotazník je určen pro rodiče dětí navštěvující školku a pro rodiče, kteří budou školku využívat v následujících letech. Nad otázkami se zamyslete v dlouhodobém horizontu. Za každou rodinu prosím vyplňujte dotazník 1x.

Aktuální provozní doba MŠ je 6 - 16 hodin.

Termín sběru dotazníků do 30.04.2023.

 

Rozšíření otevírací doby MŠ Vítkov

Vaše dítě/děti
Jaký počet dětí umisťujete/budete umisťovat do školky (součet těchto dětí)
Školka, kterou využíváte nebo hodláte využívat
Provozní doba
1. Omezuje Vás současná otevírací doba v zaměstnání?
2. Využili byste otevírací dobu od 5:30?
3. Využili byste otevírací dobu delší než do 16 hod?
3.1. Jak často byste tuto možnost využili?
3.2. Jste schopni dva dny předem nahlásit prodloužený čas pobytu dítěte?