Obsah

Obec přátelská rodině

1. V úvodu nám dovolte otázku: Považujete město Vítkov a jeho místní části za místo příznivé pro život rodin s dětmi?
2. Domníváte se, že nabídka služeb pro rodiny je ve Vítkově dostatečná?
3. Která zařízení nabízející služby pro rodiny v oblasti volnočasových aktivit pro děti využíváte?
4. Jaká je kvalita těchto služeb. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší, 0 = službu jsme nevyužili (do rámečku 1, 2, 3, 4, 5, 0).
5. Na které z následujících oblastí by se měly služby pro rodiny zaměřovat?
Můžete označit více než jednu odpověď. U více odpovědí označte priority od čísla 1.

Chceme být „Obcí přátelskou rodině“

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje každoročně soutěž „Obec přátelská rodině“. V letošním roce chceme  o  tento titul také usilovat.

Vážení spoluobčané, Vítkov je naším společným domovem, a proto by mělo být snahou nás všech podílet se na zkvalitnění života v něm. Tento dotazník by mohl být prvním krůčkem  k tomu, abychom zkvalitnění života dosáhli. 

Dovolujeme si vám předložit několik otázek, které jsou zaměřeny na hodnocení služeb poskytovaných rodinám s dítětem/dětmi do 15 let ve Vítkově a jeho místních částech.

U každé z otázek můžete využít možnosti hodnocení problematiky ve Vítkově nebo místní části, ve které žijete. Na konci dotazníku pak označíte, zda jste odpovídal/a za Vítkov nebo některou místní část. 

Děkujeme vám za zodpovězení otázek.

Vaše město Vítkov 

 

Postup při vyplňování dotazníku:

  • Před označením si vždy pozorně přečtěte otázku včetně všech odpovědí.

  • Vyberte vždy jen jednu odpověď a zakřížkujte ji (není-li uvedeno jinak).

  • V případě, že chybně zakřížkujete svou odpověď, vyšrafujte ji  a zakřížkujte správnou odpověď.

  • Na všechny nejasnosti se zeptejte tazatele – Daniela Olbertová, tel. 556 312 253, 737 238 728, e-mail: olbertova@vitkov.info.