Obsah

Doporučení občanům v okamžiku ztráty zaměstnání

Typ: Informace z úřadu
Doporučení občanům v okamžiku ztráty zaměstnání 1Odbor pro sociální začleňování MMR
(Agentura)

Obecná doporučení

 • Pokud se obáváte ztráty zaměstnání, v online právní poradně můžete najít odpovědi, jak zaměstnavatel může a nemůže postupovat: https://koronavirus.frankbold.org/ v sekci Občané - sekce Zaměstnání

 • Velkou část potřebných informací naleznete na webových stránkách MPSV https://www.uradprace.cz/casto-kladene-otazky-2

 • Pokud ztratíte zaměstnání, tak neváhejte a hned začněte hledat nové uplatnění.

 • Ze zákona platí obecně 2 měsíční výpovědní lhůta při podání i obdržení výpovědi. Tento čas je určen k tomu si nalézt zaměstnání – neváhejte!

 • Nespoléhejte se jenom na Úřad práce. Buďte aktivní – sledujte webové vyhledavače zaměstnání, oslovte blízké i širší okolí, kontaktujte přímo jednotlivé zaměstnavatele, kteří i třeba neinzerují, ale vy byste se u nich mohli uplatnit a v neposlední řadě využijte sociální sítě (Facebook apod.).

 • Oslovte blízké poradny, které vám mohou pomoci při hledání nového zaměstnání.

 • Zpracujte si životopis. Mějte na paměti, že životopis – jeho podoba a obsah je první, co zaměstnavatel uvidí. Internet nabízí množství průvodců tvorby životopisu např. https://www.profesia.cz/napsat-zivotopis/.

 • Požádejte o pracovní posudek. Pokud ve svém dosavadním zaměstnání máte za sebou úspěchy a taky dobré vztahy, tak vám právě posudek můžu velmi pomoci při získání zaměstnání.

 • Zmapujte si možnosti získání odstupného. Na odstupné máte nárok v případech, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, pokud se zaměstnavatel nebo jeho část přemisťují, anebo se jednoduše stanete nadbytečným z důvodu změny úkolů nebo technických změn v podniku (výpověď dává zaměstnavatel).

 • Registrujte se na Úřadu práce, který je příslušný k vašemu trvalému bydlišti:

 1. pokud se zaevidujete nejpozději do 3 dní od skončení zaměstnání, evidence začne hned den po ukončení zaměstnání a nevznikne vám tak povinnost hradit si zdravotní pojištění, 

 2. můžete se evidovat také kdykoliv později, evidence však poběží až ode dne podání žádosti a v tomto mezidobí vám vzniká povinnost hradit si zdravotní pojištění (v roce 2020 ve výši 1 971 Kč měsíčně, současně vám vzniká povinnost tuto skutečnost oznámit vaší zdravotní pojišťovně). Více informací vám podá konkrétní ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske- pobocky

 • Při registraci na Úřadu práce si nezapomeňte požádat o podporu v nezaměstnanosti. Nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od délky plateb sociálního pojištění (doby zaměstnání) a vašeho věku. Výše podpory v nezaměstnanosti se následně mění s dobou evidence na Úřadu práce. Kalkulačku výplaty podpory naleznete třeba zde: https://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti Nezapomeňte, že těm, kterým bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, za které bylo vyplaceno.

 • Buďte připraveni na snížení příjmů. Zmapujte si svoje zbytné a nezbytné měsíční výdaje (bydlení, strava, půjčky). Od celkového příjmu odečtěte vaše nutné měsíční výdaje (splátky, jídlo, nájem apod.).

 • Veďte si „denní přehled příjmů a výdajů“, abyste měli vaše finance pod kontrolou. Sami zvažte a zjistěte si podmínky, za kterých je například možné odložit splátku na auto či dům, odhlásit kabelovou televizi, mít levnější mobilní tarif atd. Udělejte vše proto, abyste nemuseli řešit situaci půjčkou.

 • Zjistěte, zda vám nevznikl nárok na sociální podporu. Její výše odpovídá tomu, abyste po dobu sníženého příjmu měli zajištěnu střechu nad hlavou a jídlo. Dostane se vám tak prostoru hledat zaměstnání. Více informací k sociálním dávkám naleznete zde: https://www.mpsv.cz/davky-info.

 • Buďte otevřeni změně vašeho profesního směřování. Využijte možnosti se rekvalifikovat či dále dovzdělat v kurzech. Výběr a jejich úhradu si sjednejte vždy v komunikaci s příslušným Úřadem práce (https://www.eu-dat.cz/).

 • Berte zaměstnání jako příležitost začít něco nového. Každý z nás má co nabídnout – znalosti, zkušenosti. Promyslete své kvality a hledejte nejen přístupnou práci, ale i tu, která vám bude blízká. 

 • Pokud se dostanete v důsledku ztráty zaměstnání do obtížné životní situace, obraťte se na sociální pracovníky obce, místních sociálních služeb či dalších pomáhajících organizací. Pomůžou vám při hledání řešení vaší situace.

 • V důsledku ztráty zaměstnání se může řada lidí dostat až do situace, kdy nemá dostatečné finance na zajištění jídla. Sociální pracovníci vám mohou pomoci zprostředkovat pomoc potravinové banky.

 

Na internetu můžete najít užitečné odkazy (např. Pomoc sousedům, Koordinace dobrovolníků atd.), hledat můžete třeba na webových stránkách https://spojujemecesko.cz/.

 

Důležité zdroje:

https://www.uradprace.cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani

https://www.mpsv.cz/davky-info

https://www.mpsv.cz/-/rekvalifikace

 

Podrobnější informace

Co musím vše platit?

 

Co mně může pomoci?

 • Dávky – vyřizuje Úřad práce Call centrum Úřadu práce ČR telefon: 844 844 803

 • Podpora v nezaměstnanosti

 

Sociální dávky vhodné při poklesu příjmu

O dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze se žádá na úřadu práce telefon: 844 844 803. Ten posuzuje příjmy a výdaje všech osob žijících ve společné domácnosti.

 • Přídavek na dítě; nárok se odvíjí od výše příjmu, pokud vám příjem klesl, je možné požádat.

 • Příspěvek na bydlení lze čerpat, když za bydlení dávám více než 30 % z příjmu (v Praze 35 %). Musím mít trvalé bydliště tam kde bydlím.

 • Příspěvek na živobytí v případě velkého poklesu příjmu 

 • Doplatek na bydlení v případě velkého poklesu příjmu

 • MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc

 • Opět však platí, že vyřízení dávek nějakou dobu trvá, MOP není nároková.

 

 

Pokud přijdete o práci

Jak mohu podat žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce, pokud jsem v karanténě?

Lidé v karanténě mohou podávat žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinak než osobně.
Je potřeba vyplnit formulář, k dispozici zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o- zprostredkovani-zamestnani

 • poštou, vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu vašeho Úřadu práce
 • elektronicky emailem, nutnost formulář vytisknout, podepsat, NASKENOVAT a poté zaslat emailem, přílohy obdobně. 

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky či s elektronickým podpisem (příloha pdf, přes webovou aplikaci)

V případě nejasností volat Call centrum ÚP ČR +420 844 844 803, jsou ochotní a příjemní.

 

Jsem uchazeč o zaměstnání a jsem v karanténě, co mám dělat?

Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně bude nahlíženo i na pečující o děti do 10 let v souvislosti s uzavřením škol. 

S ohledem na mimořádnou situaci není žádoucí, aby dotyčný chodil na kontaktní pracoviště. Potvrzení za něj může na ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem.

 


Vytvořeno: 20. 4. 2020
Poslední aktualizace: 20. 4. 2020 17:06
Autor: Jan Dušek