Obsah

Několik slov starosty k současné situaci

Typ: Informace z úřadu
Několik slov starosty k současné situaci 1Vážení spoluobčané, na všechny z nás dopadla opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem a dalšími opatřeními, která minimalizují riziko přenosu koronaviru. Mnohé podniky omezily svůj provoz nebo jej uzpůsobily tak, aby snížily kontakt mezi jednotlivými pracovníky a aby v případě nakažení byli schopni zajistit chod provozovny.

Také na úřadě jsme přistoupili k určitým opatřením, které se týkají i výkonu práce. Kdo může pracovat z domu, zůstává doma. Snažíme se, aby v kanceláři byl jej jeden zaměstnanec. Upřednostňujeme vyřizování různých záležitostí telefonicky, elektronicky a jen v nejnutnějších případech osobní návštěvou.

Úplně se zastavil veřejný život. Na druhou stranu se mnoho obyvatel zapojilo do pomoci ostatním obyvatelům i organizacím. Mnozí začali spontánně šít roušky pro své příbuzné, známé, spolupracovníky a pro další, kteří nemají možnost si je jinak opatřit. S mnohými město spolupracuje. Dodáváme jim materiál, který jsme zakoupili a odebíráme od nich ušité roušky k další distribuci. V první řadě budou dodávány našim seniorům. Začátkem příštího týdne bychom měli obdržet z kraje materiál na ušití 1000 roušek.

Zajistili jsme nákup 900 l dezinfekčního prostředku, který budeme distribuovat do okolních obcí. Dále bude k dispozici našim příspěvkovým organizacím a na další potřebná místa. Připravujeme se na to, abychom v příštím týdnu začali desinfikovat autobusové zastávky, nádraží a další prostory, ve kterých dochází ke koncentraci osob.

Další dobrovolníci nám pomáhali při roznosu letáků do všech domácností. Ty jsme operativně vytiskli na úřadě, abychom mohli předat aktuální informace i těm, kteří nemají přístup k internetu. Zprovoznili jsme krizové telefonní číslo 556 312 255, na kterém poskytujeme aktuální informace. Ve spolupráci s Charitou Odry jsme nabídli zajištění nákupu základních potravin.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do činností, které nám pomáhají v tomto nelehkém období v boji s nákazou, která přerostla v pandemii. Také bych chtěl velice poděkovat všem spoluobčanům, kteří výrazně pomáhají tím, že dodržují všechna nařízení a doporučení. Ať je to nošení roušek, dodržování minimálního odstupu, neshlukování se na veřejnosti,… A nakonec moje poděkování patří těm, kteří zajištují i v této složité době základní potřeby. Tedy pracovníkům zdravotnických zařízení, obchodů, pošt a zásilkových služeb, hasičům, policistům, škol, kteří zajišťují výuku na dálku, a všem dalším, které jsem ve svém výčtu neuvedl.

Pouze společným zodpovědným přístupem se nám může podařit minimalizovat dopady koronavirové nákazy.

 

Ing. Pavel Smolka

starosta Města Vítkov


Vytvořeno: 27. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 10. 2020 11:13
Autor: Jan Dušek