Obsah

Opatření na akcích

Typ: Zdravotnictví
Opatření na akcích 1Omezení č. 485 pro kulturní akce nařízena vládou ze dne 24.5.2021
 1. Maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50% celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob ve vnějších a 500 osob ve vnitřních prostorech.

 2. Přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží včetně doložení své totožnosti OP nebo pasem ( s výjimkou dětí do 6 let věku), že:

 1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 3. Osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že Ji byl vystaven národní certifikát o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách MZ České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

 1. Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

 2. Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikovaná druhá dávka, nebo

 3. Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

 1. Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 1. Osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu ( děti do 3 let bez ochrany dýchacích cest)

 2. Všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště musí být nejméně 2 metry

 3. Zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti

 

 


Vytvořeno: 28. 5. 2021
Poslední aktualizace: 2. 6. 2021 13:47
Autor: Jan Dušek