Obsah

Řidičské průkazy a nouzový stav

Typ: Informace z úřadu
Řidičské průkazy a nouzový stav 1Platnost dokladů v době vyhlášení nouzového stavu na území České republiky v souvislosti se šířením nákazy koronaviru označovaného jako SARS COV-2.

Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče; potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné.

Držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni.

Vydané stanovisko se vztahuje na výše uvedené doklady, jimž uplynula či uplyne doba platnosti v období od 1. září 2020 do 31. března 2021. Na uvedené doklady se hledí jako na platné po dobu 6 měsíců nad rámec platnosti jednotlivých dokladů (např. platnost řidičského průkazu skončila 10. 11. 2020, dle tohoto stanoviska se považuje za platný do 10. 5. 2021).

Stanoviskem jsou částečně dotčeny i řidičské průkazy, jimž platnost uplynula v době od 1. února 2020 do 31. srpna 2020, kterým je platnost prodloužena o 7 měsíců (např. řidičský průkaz, jemuž platnost skončila 1. 3. 2020, byl co do platnosti prodloužen do 1. 10. 2020 a následně se na něj pohlíží jako na platný po dobu dalších 6 měsíců – do 1. 4. 2021).

V tomto duchu budou postupovat i orgány Policie ČR či obecní policie při posuzování přestupků dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu spočívajících v porušení ust. § 6 odst. 7) téhož zákona (mít při řízení u sebe platné doklady).

Předmětné stanovisko je z hlediska své působnosti platné pouze pro území České republiky. Dle aktuálního vývoje může být výše uvedené stanovisko doplněno či změněno.

 


Vytvořeno: 28. 1. 2021
Poslední aktualizace: 28. 1. 2021 12:42
Autor: Jan Dušek