Obsah

Zajištění péče o děti vybraných pracovníků – úprava od 8. 3. 2021

Typ: Informace z úřadu
Zajištění péče o děti vybraných pracovníků – úprava od 8. 3. 2021 1Od 8. 3. 2021 dochází ke změně – vzhledem k uzavření mateřských škol a zvýšenému nárůstu počtu dětí předškolního věku, jejichž zákonní zástupci spadají do tzv. kritické infrastruktury ...

... bude vykonávat péči o tyto děti Mateřská škola Vítkov (otevírá třídu na MŠ Opavská ul.), Základní škola a gymnázium Vítkov, a Základní škola Budišov nad Budišovkou. Péče o děti ve věku od 2 do 10 let je umožněna těm zákonným zástupcům, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • zaměstnanci obecní policie,

 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 • příslušníky ozbrojených sil,

 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 • zaměstnanci zařízení školního stravování,

 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Škola u těchto dětí zajišťuje dozor a dohled, stravování, vede evidenci docházky těchto dětí a vytváří podmínky pro distanční výuku dětí, kterou zajišťuje jejich kmenová škola.

 

Středisku volného času Vítkov a všem jejich zaměstnancům, kteří se doposud na péči o děti podíleli, bychom chtěli poděkovat. Vážíme si jejich práce a také ochoty a zájmu, byli jediným střediskem volného času v Moravskoslezském kraji, který se k hlídání dětí přihlásil.

 


Vytvořeno: 1. 3. 2021
Poslední aktualizace: 16. 3. 2021 18:27
Autor: Jan Dušek