Obsah

ZŠaG a SVČ vybrány jako "náhradní školy"

Typ: ostatní
ZŠaG Vítkov a SVČ vybrány jako Základní škola a gymnázium Vítkov i Středisko volného času Vítkov byly s platností od 14. 10. 2020 určeny k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji.

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření a v souladu s výstupy z jednání Rady Asociace krajů ČR a Ústředního krizového štábu ČR ze dne 14.10.2020 si Vás z pověření hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. dovolujeme informovat, že byl rozšířen výčet zaměstnanců, jejichž dětem ve věku od 3 do 10 let může být v trvajícím nouzovém stavu zajištěna nezbytná péče v tzv. určených školách a školských zařízeních na území Moravskoslezského kraje, které svým rozhodnutím určil hejtman kraje. Od pondělí 19.10.2020 se v našem kraji rozšiřuje nabídka možnosti využití určených škol o zaměstnance České správy sociálního zabezpečení resp. OSSZ a Úřadu práce.

 

Poskytují tak péči o děti zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů;

  • obecní policie;

  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

  • ozbrojených sil;

  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení resp. OSSZ a Úřadu práce (od pondělí 19. 10. 2020)

 

Škola u těchto dětí zajišťuje dozor a dohled, stravování, vede evidenci docházky těchto dětí a vytváří podmínky pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola). Zákonní zástupci těchto dětí nemají po dobu pobytu ve škole nárok na ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

 

SVČ přijímá děti 1. a 2. tříd, Základní škola a gymnázium žáky  3. - 5. tříd. 

Zaměstnavatelé podpořených osob / rodičů (místní) mohou přímo kontaktovat školská zařízení.

 

Mgr. Miroslav Bučánek

ředitel školy


Vytvořeno: 14. 10. 2020
Poslední aktualizace: 23. 10. 2020 11:13
Autor: Jan Dušek