Obsah

Jak urychlit vyřizování „ošetřovného“ OSVČ

Typ: ostatní
Jak urychlit vyřizování „ošetřovného“ OSVČ 1O žádostech od téměř 60 000 lidí, které Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) poslaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v kontextu s „ošetřovným“, resort průběžně rozhoduje

O výsledku vždy informuje OSVČ. Podat informace o žádosti konkrétního klienta po telefonu či e-mailu možné není, a to zejména kvůli ochraně osobních údajů, nelze tak totiž jednoznačně prokázat identitu žadatele. Snaha i zájem MPO je stejný jako u OSVČ, tedy: rozhodnout o žádostech a při splnění stanovených podmínek poslat peníze co nejdříve. Z toho důvodu

 

MPO doporučuje OSVČ:

 • Podávat žádost nejlépe prostřednictvím datové schránky (DS), pokud ji OSVČ nemá, pak si ji pořídit - je to rychlý ověřený způsob elektronické komunikace, DS funguje na principu emailu, je zadarmo a lze s ní elektronicky komunikovat s celou veřejnou správou. A právě s DS nejlépe pracuje i unikátní v rekordně krátké době připravený informační systém pro vyřizování „ošetřovného“ OSVČ navázaný na další aplikace MPO.         

 • Kontrolovat datovou schránku a e-mail včetně položky SPAM - právě prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem fpmpo20@mpo.cz, na který OSVČ žádost o ošetřovné rovněž mohou s elektronickým podpisem posílat, MPO informuje o vyřízení. Včetně toho, pokud je třeba něco doplnit či opravit. To se děje dost často, OSVČ totiž při posílání žádostí v mnoha případech chybují. Nejčastěji:

  • posílají elektronicky vyplněný formulář e-mailem bez elektronického podpisu

  • zapomínají na přílohu

  • posílají naskenované vytištěné a ručně podepsané žádosti e-mailem bez elektronické podpisu 

 • Počkat na zprávu z MPO - pracovníci MPO se vyřizování žádostí velmi intenzivně věnují, rozhodují i o víkendu a o výsledku sami informují OSVČ. Pokud OSVČ žádost podala správně a poslala ji prostřednictvím datové schránky, která je pro ověřenou elektronickou komunikaci nejoperativnější, rozhodnutí o poskytnutí této dotace a návazně také peníze na účet dostanou zpravidla v aktuálním týdnu od 20. do 26. dubna 2020, případně v týdnu příštím.   

 • Vytištěnou ručně podepsanou žádost posílat doporučeně - v tomto případě vyřízení žádosti může urychlit to, pokud budou i v příloze uvedeny informace o dítěti nebo o hendikepovaném člověku, kvůli němuž OSVČ o „ošetřovné“ žádá. Důležité je, aby originální vytištěné žádosti byly vlastnoručně podepsané. 

 

I zde MPO připomíná, jak je uvedeno dříve, že nejoperativnější způsob vyřízení žádosti o „ošetřovné“ OSVČ je datovou schránkou. Podrobnosti o DS najdete na https://www.datoveschranky.info/.   

U „ošetřovného“ OSVČ platí:

 • Jde o pomoc, kterou MPO operativně připravilo v reakci na pandemii koronaviru.

 • Jedná se o dotaci, která je obdobou ošetřovného zaměstnanců. Podle zákona o nemocenském pojištění OSVČ totiž nemají na ošetřovné tohoto typu nárok.  

 • Pro operativní vyřizování žádostí o „ošetřovné“ OSVČ vznikl v rekordně krátké době za méně než týden zcela nový informační systém včetně inteligentního on-line formuláře.

 • MPO se podařilo prosadit, že se „ošetřovné“ OSVČ nedaní.

 • Po jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže není potřeba ani podporu zapisovat do registru de minimis, nesnižuje se tak limit pro další podpory.

 • Při splnění stanovených podmínek nikdo o „ošetřovné“ nepřijde, klíčové je podat žádost správně.

 

Postup pro podávání žádostí:

 1. Žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři žadatel vyplní v českém jazyce.

 2. Žádost včetně přílohy se podává:

  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, kdy je třeba do předmětu uvést fpmpo20, nebo

  • e-mailem s elektronickým podpisem odeslaným na adresu fpmpo20@mpo.cz, kdy je třeba do předmětu uvést fpmpo20 a přiložit vyplněný formulář i další přílohy (uzavření škol či jiného zařízení), nebo

  • poštou poslat originální vlastnoručně podepsanou žádost včetně příloh, kdy obálka musí být označena „fpmpo20“, na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

 

Žádost a další informace jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc

 


Vytvořeno: 21. 4. 2020
Poslední aktualizace: 21. 4. 2020 16:05
Autor: Jan Dušek