Obsah

Koupaliště v roce 2020

Typ: Informace z úřadu
Koupaliště v roce 2020 1Koronavirová pandemie zasáhla a ovlivnila životy jednotlivců, rodin, podniků a firem, obcí, měst a celé naší společnosti. Od doby vyhlášení nouzového stavu jsme byli konfrontováni s různými nařízeními vlády či ministerstva zdravotnictví. Ta zásadně změnila a omezila náš běžný život. Ve druhé polovině května, po ukončení nouzového stavu, začalo postupné rozvolňování přijatých opatření. Je nám však zcela jasné, že ještě dlouhé měsíce budeme žít ve stínu pandemie.

Rada města musela v předešlých dnech učinit konkrétní rozhodnutí, která se týkala naplánovaných akcí a činností. Zrušení Dne města, který se měl konat 6. června, bylo zcela logické a pochopitelné. Nezaznamenali jsme, že by se to setkalo s nesouhlasem občanů. Kontroverznější je jistě rozhodnutí neotevřít v letošním roce naše koupaliště. Poté, co rada města takto rozhodla, byli informováni zastupitelé na řádném zasedání na konci dubna. Zaznamenali jsme nesouhlasná stanoviska z řad našich občanů. Také se na radu obrátili někteří zastupitelé, abychom toto rozhodnutí znovu zvážili. Proto jsme se 12. května na jednání rady touto otázkou znovu zabývali. Po zvážení všech argumentů, které jsme měli v tu chvíli k dispozici, jsme zůstali u rozhodnutí koupaliště neotevírat. 

Pokusím se vysvětlit důvody našeho rozhodnutí. Hlavním a nejdůležitějším důvodem byla přetrvávající koronavirová pandemie. Z dostupných informací bylo zcela zřejmé, že se s ní budeme potýkat ještě několik měsíců. Situace, jak jsem zmínil v úvodu, se pomalu začala zlepšovat. Postupně jsou povolovány různé aktivity, včetně možnosti shromažďování většího počtu osob.                                                                                         

V době psaní tohoto článku již bylo umožněno provozování venkovních koupališť, ovšem při respektování konkrétních podmínek - dodržovat maximální povolený počet osob v areálu koupaliště, v bazénu, bezpečnou vzdálenost mezi návštěvníky, používat dezinfekci, nosit roušku při pohybu v areálu (nemusí být v bazénu a při ležení na dece). Toto vše musí zajistit provozovatel. Vládní představitelé navíc zdůrazňují, že v případě zhoršené situace se opět nařízení zpřísní. 

Také máme problém se zajištěním dostatečného počtu plavčíků. Několik zájemců o tuto práci máme, ale doposud nejsou otevřeny kurzy, které musí každý plavčík absolvovat. 

Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Je nám jasné, že se s ním ne všichni ztotožní. V tomto roce bychom šli do velkého rizika, že koupaliště nebude využíváno tak, jak bychom si přáli. Existuje možnost, že provoz bude omezen vládou. Možná také občané budou zdrženlivější a návštěvnost bude nižší. Mohlo by se stát, že statisíce korun, které provoz koupaliště stojí městský rozpočet, by byly vynaloženy neúčelně a možná zbytečně. V této zcela výjimečné době musíme někdy přijímat výjimečná rozhodnutí. 

Město samozřejmě tohoto nenadálého klidového období využije  k údržbě a zvelebování areálu, o čemž vás budeme informovat během prázdninových měsíců.

Pavel Smolka
starosta města


Vytvořeno: 25. 5. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 18:07
Autor: Jan Dušek