Obsah

Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního formuláře

Typ: ostatní
Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního formuláře 1424 korun za každý den péče o dítě či hendikepovaného člověka mohou dostávat OSVČ po dobu, co v kontextu s pandemií koronaviru platí karanténa. První výzvu v dotačním programu Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje právě dnes. Informace jsou k dispozici na adrese www.mpo.cz/osetrovneosvc. Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc. OSVČ budou moci žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře z počítače, mobilu i tabletu.

„Vyřizování žádostí chceme maximálně usnadnit s pomocí inteligentního formuláře, který se dá vyplnit i odeslat on-line. Na webu si také samozřejmě lze najít všechny podrobnosti o „ošetřovném“ pro OSVČ,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V dotačním programu, z kterého se bude „ošetřovné“ OSVČ platit, je aktuálně k dispozici sto milionů korun. V případě potřeby se částka navýší.“

„Inteligentní elektronický formulář budou moct OSVČ vyplnit a doručit MPO, které o žádosti bude rozhodovat, třemi způsoby: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný ho poslat poštou. V případě potřeby jsou připraveny podat informaci i obecní živnostenské úřady,“ upřesňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková

Protože MPO usiluje o to, aby OSVČ dostaly finanční prostředky co nejdříve, společnosti Microsoft a Unicorn ve spolupráci s resortem ani ne za týden vyvinuly pro vyřizování žádostí inteligentní formulář dostupný na www.mpo.cz/osetrovneosvc provázaný s dalšími aplikacemi. Ten má OSVČ a zpracovatelům žádostí maximálně usnadnit život. Aplikaci chce tým dále rozvíjet. Podle Microsoftu se celý systém podařilo v rekordním čase postavit díky využití moderních cloudových technologií, kdy pomohlo i to, že MPO umí komunikovat elektronicky interně i externě. Vše je součástí procesu digitalizace resortu.

"Jsem rád, že výrobní linka Unicornu na software a dovednosti našich specialistů a pracovníků MPO umožnily během několika málo dní vytvořit aplikaci pro přijímání žádostí OSVČ o "ošetřovné". Aplikace je provozována v internetové službě Plus4U.net s využitím cloudového prostředí Microsoft Azure. Děkujeme za projevenou důvěru a jsme rádi, že můžeme v této složité situaci pomoci," říká CEO Unicorn Systems Jan Jaroš

„Ošetřovné“ pro OSVČ je formou dotace, kterou MPO operativně připravilo v reakci na pandemii koronaviru. Žádat o ni mohou ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní, tedy nemají jiný zdroj příjmů (například ze zaměstnání, z důchodu apod.). Současně v aktuální karanténě v souvislosti s pandemií koronaviru pečují o dítě do 13 let (přičemž spodní věková hranice není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I.

OSVČ bude vyplňovat a posílat k rozhodnutí MPO žádost o dotaci spolu s čestným prohlášením. Pokud bude „ošetřovné“ souviset s péčí o dítě, které chodí do školy, bude třeba přiložit (stejně jako je to u ošetřovného u zaměstnanců, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení) také potvrzení o tom, že je škola kvůli pandemii koronaviru uzavřená. Podobně bude třeba v případě péče o hendikepovaného člověka, doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. V obou případech není nutný originál, stačí fotka či sken z mobilního telefonu.  

O dotaci se bude aktuálně žádat za kalendářní měsíc březen 2020. Nárok na ni - při splnění výše uvedených podmínek - začíná 12. března 2020, tedy od okamžiku, kdy musel být v České republice v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy označí dny, za které dotaci požaduje.

Kromě počítače si může OSVČ žádost vyřídit on-line také z mobilu či tabletu. Poté, co uvede základní údaje a podepíše čestné prohlášení, žádost s potřebnými přílohami pošle ministerstvu. Pracovníci MPO ji vyřídí plně elektronicky a následně pošlou OSVČ rozhodnutí a peníze.

 

Postup pro podání žádostí:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
    • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“.

 

Popis: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 


Vytvořeno: 1. 4. 2020
Poslední aktualizace: 1. 4. 2020 12:12
Autor: Jan Dušek