Obsah

Činnost MP v květnu

Typ: Městská policie
Činnost MP v květnu 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci květnu 2019

V půl dvanácté dopoledne dne 2. května bylo na služebně MP Vítkov oznámeno, že ve Vítkově, místní části Lhotka se v lesním porostu pod břidlicovým dolem nachází skládka nebezpečného odpadu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o zbytky eternitové střešní krytiny, rozložené na ploše 10m2. Po zdokumentování, byla věc postoupena správnímu orgánu jako podezření z přestupku odkládání odpadu mimo tomu vyhrazená místa. V případě, že se podaří odhalit pachatele, hrozí mu pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Dne 3. května kolem půl osmé večer přijala MP Vítkov oznámení, jehož předmětem byla krádež v jedné z provozoven v ulici Opavská ve Vítkově. Pachatel krádeže, který přes pokladní zónu pronesl bez zaplacení 2 láhve destilátu v celkové ceně více než 700,- Kč, měl z prodejny utéct neznámo kam. Strážníci po prověření kamerového záznamu z prodejny zjistili, že krádež má na svědomí jim dostatečně známý 20-letý muž z Opavy, který bydlí na nedaleké ubytovně. Vzhledem k trestní minulosti tohoto muže byla věc postoupena k prošetření Policii ČR. V případě, že se prokáže, že byl muž v posledních třech letech za přečin přisvojení si cizí věci odsouzen nebo potrestán, bude v případě uznání viny potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. V opačném případě mu za přestupek proti majetku může být uložena pokuta až do výše 70.000,- Kč, jelikož se takového jednání dopustil opakovaně.

Pokuta příkazem na místě ve výši 1.000,- Kč byla uložena 22-letému muži z Bezměrova, který dne 18. května po desáté hodiny večerní vzbudil veřejné pohoršení, když se povaloval na chodníku v ulici Opavská ve Vítkově. Strážníci muži naměřili v dechu více než 3 promile alkoholu a z důvodu jeho neschopnosti vlastní chůze a souvislé verbální komunikace jej umístili k vystřízlivění na PZS v Opavě.

Krátce před pátou hodinou odpoledne dne 23. května byla hlídka MP Vítkov přivolána do autobusové čekárny při ulici Opavská ve Vítkově, kde mělo docházet k požívání alkoholu a verbálním urážkám. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že 34-letý muž z Oder v čekárně, kde je požívání alkoholu zakázáno obecně závaznou vyhláškou, popíjel láhvové pivo. Muž byl obviněn z přestupků proti pořádku v územní samosprávě a proti občanskému soužití, přičemž mu bylo navrženo vyřešení věci uložením pokuty příkazem na místě. Vzhledem ke skutečnosti, že tuto možnost odmítl, byla věc postoupena správnímu orgánu, kde dotyčnému hrozí pokuta až do výše 100.000,- Kč.

 

Zjištěno přestupků nebo jiných skutků celkem

- z toho zjištěno MKDS 

87

11

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

B28 (zákaz zastavení)

B29 (zákaz stání)

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (o < 20 km.h-1)

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci (o > 20 km.h-1)

stání na vyhrazeném parkovišti

stání na silniční vegetaci

ostatní přestupky v dopravě

74

10

3

38

1

3

3

16

Dopravní přestupky zahrnuté do bodového systému

43

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

1

Přestupky proti veřejnému pořádku

vzbuzení veřejného pohoršení

znečištění veřejného prostranství

neoprávněný zábor veřejného prostranství

3

1

1

1

Přestupky proti majetku

3

Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa

2

Ostatní přestupky

3

Řešeno:

uložením pokuty příkazem na místě v celkové částce 20.800,-Kč

domluvou

zůstává v řešení

 

40

6

25

Předáno:

Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu MěÚ Vítkov

Oddělení dopravy MěÚ Vítkov

Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov

Policii ČR, OO Vítkov

16

2

11

2

1

Přijato oznámení

18

Převzato nálezů

14

Vrácení věci nebo zvířete (4x osobní věc, 1x pes)

5

Předání věci-nálezu jiným orgánům

2

Volné pobíhání psů na veřejném prostranství

3

Odchycená zvířata:

pes

2

2

 

                                                                                                                                     Roman Mišáček

VS MP Vítkov


Vytvořeno: 4. 6. 2019
Poslední aktualizace: 4. 6. 2019 12:33