Obsah

Městská policie v červenci 2019

Typ: Městská policie
Městská policie v červenci 2019 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci červenci 2019

Kolem deváté hodiny ranní dne 2. července přijali strážníci oznámení o fyzickém napadení v čekárně autobusového nádraží ve Vítkově. Na místě bylo zjištěno, že útočník, který měl fyzicky napadnout obsluhu čekárny, se již na místě nenacházel. MP Vítkov provedla úkony ke zjištění skutečného stavu věci, přičemž bylo zjištěno, že podezřelý muž, ve kterém byl zjištěn 48-letý občan z Vítkova měl poškozeného škrtit, způsobit mu zhmožděniny na záloktí levé ruky a vyhrožovat usmrcením. MP Vítkov věc zdokumentovala a postoupila Policii ČR, OO Vítkov pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Podezřelému muži hrozí v případě, že bude uznán vinným z uvedených skutků, trest odnětí svobody až na 2 léta.  

K vystřízlivění na PZS v Opavě byl dodán 62-letý muž z Ostravy, který byl dne 8. července v půl osmé večer nalezen strážníky spící na chodníku v ulici Oderská ve Vítkově. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v místě znečistil chodník odpadky a svým chováním mohl budit veřejné pohoršení. I přes skutečnost, že muži bylo naměřeno pouze 1,257 ‰ alkoholu v dechu, nebyl schopen souvislé verbální komunikace ani samostatné chůze. Strážníci proto rozhodli o jeho umístění na PZS, kam byl po provedení nezbytných úkonů dodán. Muž byl obviněn z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného znečištěním veřejného prostranství, za což mu u správního orgánu v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč nebo 30.000,- Kč pokud k přestupku došlo opakovaně.

Z přestupku znečistění komunikace únikem ropných látek a zanedbáním odstranění této závady ve sjízdnosti komunikace je podezřelá 42-letá provozovatelka vozidla, z něhož dne 12. července v ranních hodinách vytekl motorový olej na plochu veřejně přístupného parkoviště před jednou z provozoven v ulici Budišovská ve Vítkově. Na tuto skutečnost MP Vítkov upozornili Asistenti prevence kriminality, kteří událost zjistili a z místa pořídili fotodokumentaci. Jelikož pravděpodobný původce znečištění z místa později odjel, byla událost oznámena hasičům, kteří po příjezdu znečištěné místo zasypali sorbentem. Strážníci věc po zdokumentování postoupili silničně správnímu orgánu MěÚ Vítkov, který původci znečištění komunikace může v případě uznání viny uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč. 

Dvě láhve destilátu v celkové hodnotě více než 900,- Kč odcizil dne 14. července kolem osmé hodiny večerní v jedné z provozoven v ulici Opavská ve Vítkově 18-letý muž z Vítkova a z prodejny utekl. Strážníci událost zadokumentovali a postoupili Policii ČR, jelikož se jedná o muže s trestní minulostí.  V případě, že muž byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, hrozí mu odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Pokud bude právní kvalifikace uvedeného jednání přehodnocena na přestupek proti majetku, pak lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 70.000,- Kč, jelikož se stejného jednání dopustil opakovaně.

Dne 16. července kolem půl čtvrté odpoledne byli strážníci přivoláni do jedné z provozoven u autobusového nádraží ve Vítkově, kde se měla chovat nepřístojně žena pod vlivem alkoholu. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o 30-letou ženu z Vítkova, která zde způsobila škodu na majetku a narušovala veřejný pořádek. Dechová zkouška na alkohol v dechu byla u ženy pozitivní s hodnotou 1,363 ‰ alkoholu v dechu. Žena byla rovněž podrobena jednorázovému testu na drogy, který se ukázal pozitivní na Metamfetamin  a Amfetamin. Z uvedených důvodů a pro její další agresivní chování, byla žena dodána na PZS v Opavě. Jelikož své chování a přestupek proti majetku spáchala v přímé souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, byla věc předána k dalšímu prošetření obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově.

 


Vytvořeno: 14. 8. 2019
Poslední aktualizace: 14. 8. 2019 14:11
Autor: Městská policie