Obsah

Městská policie v červenci

Typ: Městská policie
Městská policie v červenci 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci červenci 2020

Z přestupku proti majetku jsou podezřelí dva muži, 25-letý občan Troubelic a 32-letý občan Studénky, kteří byli dne 5. července kolem půl druhé odpoledne zjištěni při vybírání kontejneru na textil v sídlišti v ulici Budišovská ve Vítkově, který byl navíc poškozen. Podezření z přestupku proti majetku, spáchaného úmyslným způsobením škody na majetku poškozením cizí věci a přisvojením si cizí věci bez přivolení oprávněné osoby bude projednávat správní orgán, kam bude věc postoupena. Za takový přestupek hrozí oběma mužům pokuta až do výše 50.000,- Kč, případně do výše 70.000,- Kč při opakovaném jednání.

 

Kolem půl šesté odpoledne dne 8. července přijala MP Vítkov oznámení o muži, který se pohybuje v areálu LDN ve Vítkově, část Klokočov, přičemž nechce areál LDN opustit, a to i přes skutečnost, že v dopoledních hodinách toho dne podepsal reverz k ukončení léčby. Přivolaná hlídka MP Vítkov na místě zjistila 58-letého muže z Ostravy, který špatně chodí a musí častěji odpočívat. Jelikož strážníci zjistili, že nejbližší spoj do Ostravy jede muži z Vítkova, dotyčnému pomohli nastoupit do služebního vozidla a dopravili jej na autobusové nádraží ve Vítkově, kde mu byly předány veškeré instrukce k odjezdu autobusu.

 

Had šedohnědého zbarvení byl odchycen dne 9. července kolem jedné hodiny po poledni strážníkem MP Vítkov, přivolaným do zdravotního střediska v ulici Švermova ve Vítkově, kde se vyhříval na plechové římse budovy ve výšce zhruba 30 cm od země. Přibližně 50 cm dlouhá Užovka hladká byla posléze vypuštěna do volné přírody v okolí Podhradí.

Had

Had  

 

Během obchůzky městem dne 9. července zjistili strážníci kolem půl čtvrté odpoledne přestupek v dopravě, spáchaný nerespektováním signálu s červeným světlem „Stůj!“ na semaforu, umístěném na komunikaci Budišovská ve Vítkově, kdy řidič osobního vozidla nezastavil před přechodem pro chodce a místem projel. Podobný přestupek byl zjištěn dne 27. července krátce před desátou hodinou ranní. V obou případech byly zjištěné přestupky následně dohledány prostřednictvím městského kamerového systému a zálohovány pro další řešení. V podezřelých řidičích byli zjištěni 53-letý občan Budišova nad Budišovkou a 69-letý občan Klokočova. Oběma nezodpovědným řidičům hrozí pokuta od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč a připsání 5 trestných bodů do karty řidiče.    

 

Krátce po půlnoci dne 11. července zjistili strážníci za kulturním domem skupinku cca 40 osob, přičemž zde byly zjištěny velmi hlasité verbální projevy účastníků povolené taneční zábavy. Na místě bylo rovněž zjištěno narušení veřejného pořádku agresivně se chovajícím a silně podnapilým mužem, kterého se hlídka MP Vítkov na místě snažila od ostatních oddělit, přičemž byl vyzván, aby svého počínání zanechal. Jelikož se i přes výzvy strážníků kvůli tomuto jedinému muži situace na místě dále vyhrocovala, byli přítomní pořadatelé akce vyzváni, aby si dotyčného a velmi agresivního muže uklidnili, což bylo následně učiněno. V muži byl zjištěn 20-letý občan z Oder, který se nyní bude zodpovídat ze svého jednání u správního orgánu. Zde mu za přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaného rušením nočního klidu, hrozí pokuta až do výše 15.000,- Kč, jelikož takový přestupek spáchal opakovaně.

 

Dne 14. července v půl třetí odpoledne kontaktoval strážníky muž, který uvedl, že při parkování na nám. Jana Zajíce ve Vítkově mu někdo do pravého zadního kola zapíchnul hřebík, přičemž kolo se mu zcela vypustilo. Prověřením kamerových záznamů bylo zjištěno, že předmětné vozidlo na místo již přijelo s podhuštěnou pneumatikou a po celou dobu, kdy vozidlo na parkovišti stálo, se kolem vozidla nikdo nepohyboval. Strážníci následně muži zapůjčili zvedák, aby si mohl poškozené kolo vyměnit.

 

Oznámení o výskytu labutě se zabodnutým rybářským háčkem v zobáku v části autokempu v Podhradí přijala MP Vítkov kolem šesté hodiny odpolední dne 14. července. Na místo oznámení se dostavili strážníci, kteří spatřili, že jedno ze čtyř labutích mláďat, pohybujících se po řece společně se svými labutími rodiči, má v zobáku silonový vlasec se zapíchnutým rybářským háčkem. Skupinka labutí byla vylákána na břeh prostřednictvím poskytnuté stravy a následně se za aktivní pomoci provozovatelů autokempu podařilo strážníkům mladou labuť odchytit do sítě a poté umístit v přepravní nádobě. Odchyt mladé labutě však nebyl jednoduchý, jelikož všechny labutě se stále pohybovaly ve skupině, přičemž labutí rodiče svá mláďata urputně bránila. Protože se po odchycení labutě nepodařilo kontaktovat Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích, bylo rozhodnuto o převozu zraněné labutě na veterinární kliniku do Opavy, kde bylo mládě zbaveno rybářského háčku, který se zabodnul labuti hluboko pod jazyk a nepříjemně jej rozedral. Labutí mládě zbavené háčku bylo po ošetření umístěno na veterinární klinice, odkud bylo dalšího dne předáno do dalšího ošetřování pracovníkům Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích. Dne 3. srpna se antibiotiky léčené mládě vrátilo zpět ke své labutí rodině na řeku ve Vítkově, část Podhradí.

 

Odchyt

Na veterinární klinice

Vypuštění zpět na řeku

 

 


Vytvořeno: 4. 8. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 10:15