Obsah

Městská policie v lednu 2021

Typ: Městská policie
Městská policie v lednu 2021 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci lednu 2021

Kolem čtvrté hodiny odpolední dne 6. ledna přijala MP Vítkov oznámení o opilém muži, který se mezi dalšími občany pohyboval bez ochrany dýchacích cest před jednou z provozoven v ulici Opavská ve Vítkově. Strážníci na místě zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě, muže poučili o platných krizových opatřeních a vyzvali jej k nasazení roušky, což uposlechnul a z místa odešel. Následně však bylo zjištěno, že se 32-letý muž z Melče pohybuje opět bez ochrany dýchacích cest na nástupišti přilehlého autobusového nádraží a požívá alkoholický nápoj. Muž byl podroben orientačnímu vyšetření na množství alkoholu v dechu, které se ukázalo jako pozitivní s naměřenou hodnotou 2,6 promile. Jelikož však byl schopen verbální komunikace i samostatné chůze byl z místa vykázán. Dotyčný byl srozuměn se skutečností, že přestupky podle krizového zákona, spáchané nestrpěním omezení, vyplývajících z krizových opatření v době nouzového stavu tím, že se pohyboval na nástupišti veřejné dopravy bez ochranného prostředku dýchacích cest a pil alkoholický nápoj na veřejně přístupném místě, s ním budou dále řešeny u správního orgánu. Zhruba o hodinu později přijali strážníci oznámení o muži, který leží ve vozovce ve Vítkově, část Podhradí. Jak se ukázalo, byl to stejný muž, vůči kterému strážníci prováděli úkony ve Vítkově. Z uvedených důvodů byl muž převezen k vystřízlivění do PZS v Opavě. V případě uznání viny správním orgánem hrozí muži pokuta až do výše 20 000 Kč.         

Z opakovaného porušení krizového zákona, jsou podezřelí tři občané z Vítkova ve věku 13-32 let, kteří byli dne 9. ledna po deváté hodině večerní zjištěni hlídkou MP Vítkov, když se pohybovali v ulici Wolkerova ve Vítkově, čímž porušili zákaz volného pohybu osob na území ČR v době mezi 21:00 hod. a 05:00 hod. V případě uznání viny u správního orgánu hrozí dvěma mužům pokuta až do výše 20 000 Kč. Chlapec, který ještě nedovršil 15-tý rok věku, není za spáchaný přestupek odpovědný.         

Dne 23. ledna po osmé hodině večerní byli strážníci přivoláni do jednoho z domů v ulici Klokočovská ve Vítkově, kde mělo dojít k poškození vstupních dveří. Přivolaná hlídka MP Vítkov na místě zjistila, že došlo k úmyslnému rozbití skleněné výplně dveří. V pachateli přestupku byl zjištěn 18-letý muž z Vítkova, který pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky dveře v afektu rozbil. Mimo škody na majetku ve výši okolo 2 000 Kč, bude muset počítat s pokutou u správního orgánu, která může být uložena až do výše 50 000 Kč.

Dne 29. ledna mezi třetí až pátou hodinou odpolední v součinnosti se složkami IZS uzavřeli strážníci  MP Vítkov silnici mezi Vítkovem a Klokočovem a odkláněli ostatní vozidla z důvodu dopravní nehody a neprůjezdnosti této komunikace. 

Z přestupku rušení nočního klidu je podezřelý 30-letý muž z Vítkova, který po desáté hodině večerní dne 30. ledna v jednom z bytů v ulici Selská ve Vítkově rušil klid nahlas puštěnou reprodukovanou hudbou. Strážníci muže vyzvali k ukončení hlasité hudební produkce a poučili jej o následcích jeho počínání. Za tento přestupek proti veřejnému pořádku hrozí muži pokuta až do výše 10 000 Kč.    


Vytvořeno: 8. 2. 2021
Poslední aktualizace: 8. 2. 2021 11:13