Obsah

Městská policie v prosinci 2019

Typ: Městská policie
Městská policie v prosinci 2019 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci prosinci 2019

Krátce po půl jedné v noci dne 14. prosince strážníci nalezli před jedním domů v ulici Opavská ve Vítkově na schodech sedícího staršího muže, který následně upadl na zem. Strážníci zjistili, že muž je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a v oblasti hlavy má několik poranění a krvácející poranění ucha. Hlídka MP Vítkov se pokusila muže probrat, což se ale nepodařilo. Strážníci muži, který nereagoval na žádné podněty, zajistili životní funkce a na místo přivolali sanitku RLP, jejíž osádka si muže převzala do péče a následně jej transportovala do Slezské nemocnice v Opavě. Strážníci dále zjistili, že se jedná o 67-letého muže, který bydlel v domě, před kterým byl nalezen. Rovněž byla kontaktována manželka muže, která jej poté doprovázela do nemocnice a byla vyrozuměna Policie ČR pro možné podezření, že byl tento muž fyzicky napaden.      

V prosinci 2019 strážníci ve dvou případech vyjížděli k oznámením na volné pobíhání psů na veřejném prostranství. Dne 16. prosince po jedenácté hodině ranní byl volně se pohybující pes neurčité rasy odchycen vedle silnice mezi Vítkovem a Klokočůvkem. Dále dne 21. prosince kolem čtvrté hodiny odpolední strážníci převzali nalezeného psa ve Vítkově, část Jelenice. Volně se pohybující psi byli umístěni v záchytných kotcích MP Vítkov. Majitelům psů hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč za přestupek, spáchaný porušením povinnosti zabezpečit zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém chovu ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Obě podezření ze spáchání uvedeného přestupku byla postoupena správnímu orgánu.

Dne 28. prosince v půl třetí ráno přijala MP Vítkov oznámení se žádostí o součinnost s Policií ČR v jedné z provozoven kolem autobusového nádraží ve Vítkově, kde se nacházel silně podnapilý host, obtěžující ostatní návštěvníky a vyvolává konfliktní situace. Strážníci na místo přijeli současně s hlídkou Policie ČR, přičemž v horním patře objektu zjistili dva muže středního věku, kteří se vzájemně požďuchovali. Jelikož při zjišťování skutečného stavu věci na místě se jeden z mužů, ve kterém byl následně zjištěn 35-letý občan Vítkova, začal chovat i vůči přítomným policistům agresivně, musely být vůči němu použity donucovací prostředky a muži byla přiložena pouta. Agresivní muž, který v provozovně vyvolával konflikty, byl vyveden ven a naložen do služebního vozidla Policie ČR. Jelikož se i nadále choval agresivně, přičemž oběma zasahujícím hlídkám vyhrožoval fyzickou likvidací, bylo rozhodnuto o jeho převozu a umístění na PZS Opava k vystřízlivění, kam byl následně dodán s téměř 2,5 promile alkoholu v dechu. Událost bude dále řešit ve své kompetenci Policie ČR.

Poslední den roku 2019 byl z pohledu MP Vítkov klidný. Strážníci kolem půl šesté večer pomohli odchytit a vrátit majiteli psa, který se zaběhnul z Vítkova až k přírodní nádrži „Balaton“ z důvodu používání pyrotechnických výrobků.

 


Vytvořeno: 14. 1. 2020
Poslední aktualizace: 17. 1. 2020 12:23