Obsah

Městská policie v prosinci 2021

Typ: Městská policie
Městská policie v prosinci 2021 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci prosinci 2021

Kolem jedenácté hodiny dopoledne dne 1. prosince byla MP Vítkov přivolána do jedné z prodejen v ulici Opavská ve Vítkově, kde došlo ke krádeži zboží. Strážníci na místě zjistili, že krádeže zboží se dopustil 12-letý chlapec z Vítkova, který byl společně se svou matkou v prodejně nakupovat. Během nakupování schoval do kapsy hrst pistácií, které během pobytu v prodejně konzumoval. Vzniklá škoda byla odhadnuta na necelých 32 Kč, které zákonná zástupkyně v prodejně ihned uhradila. Přestupek proti majetku byl v prodejně vyřešen pouze pohovorem s matkou i chlapcem z důvodu nedovršení 15-ti let věku nezletilé osoby, která není za přestupek odpovědna.

Ve stejné prodejně řešili krádež zboží strážníci ještě dne 8. prosince, kdy zde v dopoledních hodinách odcizila tři balení sáčků do koše a 4 balení oplatků v celkové hodnotě 104 Kč 66-letá žena z Kružberku. I přes skutečnost, že některé zboží bylo vráceno neporušené zpět do prodeje a některé zboží bylo dotyčnou uhrazeno, bude se žena ze svého počínání zodpovídat u správního orgánu. Jelikož strážníci zjistili, že přestupek proti majetku spáchala žena opakovaně, hrozí ji v takovém případě pokuta až do výše 70 000 Kč.

Při kontrole protiepidemických opatření v jedné z provozoven v ulici Opavská ve Vítkově zjistili strážníci muže, který se pohyboval ve vnitřním prostoru stavby bez nasazené ochrany dýchacích cest. Muž, ve kterém byl zjištěn 52-letý občan z Vrchů, byl vyzván k dodržování povinnosti, uložené mimořádným opatřením MZ ČR a k nasazení ochrany dýchacích cest. Jelikož ani přes zákonnou výzvu strážníků toto neučinil, bude se nyní zodpovídat z přestupku nesplnění povinnosti k ochraně zdraví při epidemii, za což mu Krajská hygienická stanice v Ostravě, kam byl přestupek postoupen, může uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč. Za přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaný neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu své pravomoci mu dále může správní orgán uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, případně 15 000 Kč při opakovaném spáchaní takového přestupku.

V měsíci prosinci bylo zjištěno dalších 9 případů nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky pohybem nebo pobytem ve vnitřních prostorách staveb bez nasazené ochrany dýchacích cest, spáchané celkem 16 osobami. Drtivá většina případů byla na místě řešena domluvou, tři případy byly pro opakované porušení postoupeny KHS Ostrava a dva případy jsou nadále v řešení MP Vítkov.   

Z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného rušením nočního klidu byl obviněn 28-letý muž z Vítkova, který se hlasitým verbálním projevem projevoval dne 14. prosince kolem jedenácté hodiny noční v ulici Husova ve Vítkově. Strážníci, kteří byli na místo přivoláni, muže uklidnili a vyzvali jej k zanechání protiprávního jednání, což uposlechnul. Zjištěné skutečnosti byly zdokumentovány a postoupeny správnímu orgánu, kde muži hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč, jelikož se takového jednání dopustil opakovaně. 

Do protialkoholní záchytné stanice byl dne 20. prosince převezen služebním vozidlem MP Vítkov 52-letý muž ze Svatoňovic, kterého strážníci nalezli kolem půl šesté večer ležícího na zemi před objektem MěÚ Vítkov na nám. Jana Zajíce ve Vítkově. Muži bylo naměřeno 2,75 promile alkoholu v dechu a nebyl schopen vlastní souvislé chůze. Jelikož panovaly mrazivé klimatické podmínky, kdy by mohlo být ohrožen jeho život nebo zdraví, bylo rozhodnuto o jeho převozu k vystřízlivění do uvedeného zařízení. Jelikož se muž svým jednáním jinak nedopouštěl žádného protiprávního jednání, nebude se pro svou opilost dále ze svého počínání zodpovídat.

 


Vytvořeno: 11. 1. 2022
Poslední aktualizace: 11. 1. 2022 08:02