Obsah

Městská policie v říjnu 2019

Typ: Městská policie
Městská policie v říjnu 2019 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci říjnu 2019

Dne 3. října kolem čtvrté hodiny odpoledne si hlídka MP Vítkov všimla vozidla, které vyšší rychlostí a nejistou jízdou projelo po komunikaci Oderská ve Vítkově a dále směřovalo po komunikaci Švermova ve Vítkově ven z města. Strážníci následně zjistili, že řidič vozidla zastavil nedaleko za Vítkovem v místě točny mezi Vítkovem a Klokočovem. Hlídka MP Vítkov proto vyčkala, až se bude vozidlo vracet zpět do Vítkova, kde bylo na komunikaci Klokočovská zastaveno a řidič vozidla byl vyzván k prokázání totožnosti a k provedení zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. V řidiči byl zjištěn 21-letý muž z Vítkova, který měl pozitivní test na 3 druhy omamných látek. Z uvedeného důvodu byla na místo přivolána Policie ČR, která provedla opakovaný test na přítomnost omamných látek, který kontrolu strážníků potvrdil. Muži nyní hrozí ve správním řízení pokuta od 2.500,- Kč do 20.000,- Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.

Krátce před půl desátou hodinou dopolední dne 10. října byla MP Vítkov požádána o poskytnutí pomoci muži, jedoucímu v autobuse z Fulneku do Vítkova, který je zakrvácený a potlučený. Oznamovatelka událostí rovněž uvedla, že uvedený muž jezdí vždy v doprovodu své manželky a v autobuse je sám. Strážníci se dostavili na autobusové nádraží, kde vyčkali příjezdu autobusu s dotyčným mužem. V předmětném autobuse zjistili zmateného 81-letého občana Vítkova, který měl krvavé poranění na dlani pravé ruky. Strážníci převezli muže k ošetření do chirurgické ambulance a poté na služebnu MP Vítkov, kde bylo zjištěno, že dotyčný odjel společně s manželkou mimo Vítkov až do Pardubického kraje za rodinou, odkud však ode dne 9. října odcestoval, aniž by tuto skutečnost někomu z blízkých oznámil. Strážníkům se následně podařilo kontaktovat telefonicky manželku dotyčného muže, která se ihned vydala na cestu zpět do Vítkova. Strážníci následně v součinnosti s Odborem sociálních věcí MěÚ Vítkov muže pohlídali do čtvrté hodiny odpoledne, kdy si jej vyzvedla manželka.

O půl desáté večer dne 11. října byla hlídka MP Vítkov přivolána do místní části Klokočov, kde docházelo k poškozování oplocení u jednoho z domů a dráždění psa mužem, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Muž, který poškodil oplocení, se při příjezdu strážníků na místo dal na útěk a vběhl do sousedního domu. V muži strážníci poznali osobně známého 42-letého občana Klokočova, který na zvonění a výzvy strážníků nereagoval, ačkoliv se pohyboval u okna. Jelikož na místě byla způsobena škoda na majetku ve výši 1.000,- Kč, byla věc zdokumentována a později postoupena správnímu orgánu. Za uvedený přestupek hrozí muži v případě uznání viny pokuta až do výše 50.000,- Kč, případně do výše 70.000,- Kč v případě opakovaného jednání.

Krátce po druhé hodině odpolední dne 15. října si strážníci všimli dodávkového vozidla, které vjelo na místo, vyhrazené pro vozidla, přepravující osobu se zdravotním postižením, přičemž zadní částí vozidla narazilo do svislé dopravní značky, kterou poškodilo a vyvrátilo. U řidičky vozidla, ve které byla zjištěna 21-letá žena z Hlučína, strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla negativní. Podezření z přestupků v dopravě, spáchaných porušením povinnosti řidiče, vlivem kterých byla způsobena dopravní nehoda se škodou na majetku třetí osoby a neoprávněným stáním na parkovišti, vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Za uvedené přestupky ženě hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 10.000,- Kč.

 


Vytvořeno: 7. 11. 2019
Poslední aktualizace: 11. 11. 2019 15:37