Obsah

Městská policie v srpnu 2018

Typ: Městská policie
Městská policie v srpnu  1Z činnosti Městské policie Vítkov v srpnu 2018

Krátce po půlnoci dne 5. srpna přijala MP Vítkov oznámení o pohybu malého dítěte na ulici Vodní ve Vítkově. Po příjezdu na místo zde strážníky očekávala oznamovatelka události společně s plačícím dítětem, které mělo na sobě pouze plenkové kalhotky. Strážníci zjistili, že se jedná o chlapce ve věku 3 let z Vítkova. Strážníci se pokusili kontaktovat rodiče dítěte, bydlící nedaleko, ale v domě, který měl vstupní dveře otevřeny, nikdo na volání strážníků nereagoval. Později se podařilo kontaktovat další rodinné příslušníky i samotné rodiče dítěte. Vzhledem ke skutečnosti, že oba rodiče byli pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, dítě bylo předáno do prozatímní péče rodinným příslušníkům. Událost byla postoupena odboru sociálně-právní ochrany dětí při MěÚ ve Vítkově, kde se 24-letý otec dítěte a stejně stará matka dítěte budou zodpovídat z toho, že ponechali dítě bez náležitého dozoru a tím je vystavili nebezpečí vážné újmy na zdraví. Za takové jednání jim v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Dne 13. srpna kolem osmé hodiny ranní byla hlídka MP Vítkov přivolána do ubytovny při ulici Opavská ve Vítkově, kde mělo dojít k napadení jedné z ubytovaných žen 51-letým mužem z Vítkova. Po příjezdu na místo se zde již „útočník“ nenacházel. Na místě bylo zjištěno, že zde mělo dojít ke slovnímu a následně i fyzickému napadení z důvodu láhve alkoholického nápoje. Strážníci věc zdokumentovali a později postoupili správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Za ublížení na cti urážkou a hrubé jednání vůči jinému hrozí muži v případě uznání viny pokuta až do výše 20.000,- Kč, případně do výše 30.000,- Kč při recidivním chování.

Z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného znevážením postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a přestupku proti občanskému soužití, se bude zodpovídat 32-letý muž z Vítkova, který dne 20. srpna o půl šesté odpoledne ve sportovním areálu při ulici Husova ve Vítkově hrubě urážel strážníky, kteří na místo přijeli prověřit oznámení, týkající se fyzického napadání jeho 29-leté přítelkyně z Příbora. Ze stejného jednání byl tentýž muž obviněn dne 24. srpna, kdy hlídka MP Vítkov vyjela kolem půl třetí odpoledne na oznámení o fyzickém napadání ženy, kterou na ulici Komenského ve Vítkově bije nějaký muž. Strážníci tutéž dvojici zastihli v areálu škol při ulici Komenského ve Vítkově, avšak žena ani v tomto případě nechtěla ohlásit žádné napadení a rovněž si na nic nechtěla stěžovat. Dotyčný 32-letý muž začal být velmi agresivní a vůči hlídce MP Vítkov se mimo verbální projevy pokusil i o útok fyzický. Na základě tohoto jednání byl muž strážníky zpacifikován a znehybněn na zemi, aby nedocházelo k další eskalaci násilí z jeho strany. Než strážníci stačili použít služební pouta, na místo přiběhla další žena, která sdělila, že tento muž prodělal mozkovou mrtvici, nevzal si prášky na uklidnění a požádala strážníky o jeho propuštění s tím, že jej doprovodí do místa bydliště. Poté, co strážníci muže uvolnili, tento odešel za neustálého hrubého verbálního projevu na stranu strážníků. V případě uznání viny hrozí muži u správního orgánu pokuta až do výše 10.000,- Kč nebo 15.000,- Kč při opakovaném přestupku.

Oznámení o slovním napadání přijali strážníci dne 22. srpna po osmé hodině večerní, kdy 55-letý muž měl na ulici Klokočovská ve Vítkově urážet a vyhrožovat újmou na zdraví jinému muži. Strážníci po příjezdu na místo zjistili veškeré skutečnosti, které jsou důležité pro další řízení u správního orgánu, kam věc postoupili s podezřením na spáchání přestupku proti občanskému soužití. V případě uznání viny hrozí muži pokuta až do výše 20.000,- Kč, případně do výše 30.000,- Kč při opakovaném jednání. Ze stejného přestupku je podezřelá 54-letá žena, která se takového jednání dopustila vůči jiné ženě dne 23. srpna kolem čtvrté hodiny odpoledne rovněž na ulici Klokočovská ve Vítkově.

 


Vytvořeno: 14. 9. 2018
Poslední aktualizace: 14. 9. 2018 10:21
Autor: Městská policie