Obsah

Městská policie v srpnu 2019

Typ: Městská policie
Městská policie v srpnu 2019 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci srpnu 2019

Dne 1. srpna kolem desáté hodiny dopoledne přijala MP Vítkov oznámení o krádeži zboží v jedné z prodejen při ulici Opavská ve Vítkově mladým mužem, který ihned po odcizení zboží z prodejny utekl. Strážníci na místě zjistili, že zde došlo ke krádeži dvou kusů čokolád v celkové hodnotě 140,- Kč. Podle popisu pachatele krádeže byl v muži zjištěn 18-letý občan Vítkova z nedaleké ubytovny a strážníkům uvedl, že čokolády stačil již zkonzumovat. Po zdokumentování události byla věc postoupena Policii ČR, jelikož se jedná o muže s trestní minulostí.  V případě, že muž byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, hrozí mu odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. V opačném případě se bude muž zodpovídat z opakovaného přestupku proti majetku, kde mu ve správním řízení může být uložena pokuta až do výše 70.000,- Kč.

Téhož dne kolem páté hodiny odpolední vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení na dětské hřiště v sídlišti Budišovská ve Vítkově, kde byla zjištěna plačící nezletilá dívka, která ve Vítkově pobývala na prázdninách. Strážníci dále zjistili, že na chodbě jednoho z domů v sídlišti došlo k poškození jejího mobilního telefonu, když ji 12-ti letý chlapec z Vítkova udeřil do ruky a telefon následně spadl asi ze 7 metrové výšky do sklepa domu, přičemž došlo k jeho rozbití. Strážníci později informovali zákonného zástupce chlapce o vzniklé situaci a věc postoupili správnímu orgánu. Za přestupek proti majetku sice nezletilý chlapec není podle zákona odpovědný, ale způsobenou škodu ve výši cca 2.000,- Kč budou muset uhradit jeho rodiče.

Krátce před půlnocí dne 10. srpna přijali strážníci oznámení o rušení nočního klidu hlukem, vycházejícím z předzahrádky jedné z provozoven v ulici Opavská ve Vítkově. Již při příjezdu k místu oznámení strážníci z dálky slyšeli zpěv a další hlasité verbální projevy hostů. S původcem rušení nočního klidu, ve kterém byl zjištěn občan Vítkova ve věku 51 let, jakož i s několika dalšími přísedícími hosty, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, byl na místě učiněn pohovor o dodržování nočního klidu. Za přestupek proti veřejnému pořádku, kterým je i rušení nočního klidu, strážníci uložili pokutu příkazem na místě ve výši 500,- Kč.      

V deset hodin dopoledne dne 13. srpna přijala MP Vítkov oznámení o slovním napadání v jednom z domů na ulici Vodní ve Vítkově. Strážníci po příchodu na místo zjistili, že zde došlo k verbálnímu konfliktu mezi několika obyvateli domu a jejich rodinných příslušníků. Po delší době, kdy i v době přítomnosti strážníka na místě docházelo ke slovním atakům mezi přítomnými občany, se podařilo situaci zklidnit a nastolit stav k zajištění veřejného pořádku a soužití v místě. Po vytěžení osob, nacházejících se v místě a provedení dokumentace události, byla věc postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného úmyslným jednáním dvou žen z Vítkova ve věku 28 a 55 let, které ublížily na cti jiné ženě tím, že ji zesměšnily nebo jiným způsobem hrubě urazily a dopustily se dalšího hrubého jednání. V případě uznání viny hrozí oběma ženám pokuta až do výše 20.000,- Kč nebo 30.000,- Kč v případě opakovaného přestupku.

Z přestupku znečistění komunikace únikem ropných látek a zanedbání odstranění závady ve sjízdnosti části komunikace Selská ve Vítkově je podezřelý 55-letý provozovatel osobního vozidla, z něhož byl dne 20. srpna kolem jedenácti hodin dopoledne nahlášen únik motorového oleje. Jelikož se původce znečištění na místě nenacházel, byli přivoláni hasiči, kteří znečištěné místo zasypali sorbentem. Po zadokumentování byla věc postoupena silničně správnímu orgánu MěÚ Vítkov, který v případě uznání viny může původci znečištění uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč.

Od měsíce srpna se strážníci ve větší míře zaměřují na kontrolu dodržování povolené rychlosti při průjezdu místní částí Klokočov, kde byly zaznamenány stížnosti na rychle jedoucí vozidla. Jelikož se zde nenacházejí chodníky, i strážníkům záleží na skutečnosti, aby silniční doprava v této místní části chodce neohrožovala.

 


Vytvořeno: 18. 9. 2019
Poslední aktualizace: 18. 9. 2019 09:10