Obsah

Městská policie v srpnu

Typ: Městská policie
Půlení létaZ činnosti Městské policie Vítkov v měsíci srpnu 2021

Do jedné z provozoven v ulici Budišovská ve Vítkově byli dne 4. srpna v půl šesté odpoledne přivoláni strážníci z důvodu zachycení muže, který byl přistižen při krádeži zboží.  V muži byl strážníky zjištěn 34-letý občan z Vítkova, který se bez placení pokusil přenést přes pokladní zónu hodinky v hodnotě 499 Kč. Zboží, které si dotyčný chtěl odnést, byly neporušené vráceny zpět do prodeje. Za přestupek proti majetku, ze kterého byl muž obviněn, mu u správního orgánu, kam byl spis ze strany MP Vítkov postoupen, hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč nebo do výše 70 000 Kč, pokud se takového jednání v minulosti již dopustil.

V odpoledních hodinách dne 5. srpna přivítali strážníci na služebně MP Vítkov skupinku dětí z příměstského tábora SVČ ve Vítkově. Děti si během exkurze vyslechly krátkou prezentaci o působnosti MP Vítkov, dále o tom, jak se chovat v silničním provozu nebo si prohlédly a vyzkoušely techniku, kterou strážníci používají. Na závěr exkurze bylo dětem ukázáno a zpřístupněno služební vozidlo strážníků.

Návštěva služebny  Návštěva služebny

Kolem desáté hodiny dopoledne dne 4. srpna museli strážníci „umravnit“ skupinku čtyř dětí z Vítkova ve věku 9-11 let, který na kolech sjížděly schody k ambulanci praktického lékaře v sídlišti Budišovská ve Vítkově v době, kdy zde procházeli občané, směřující k lékaři a chovaly se nevhodně. S dětmi byl učiněn pohovor o způsobu jízdy na jízdních kolech a chování vůči starším lidem, což děti vzaly na vědomí.

Téhož dne kolem čtvrté hodiny odpolední přijali strážníci oznámení od provozní jedné z restaurací v ulici Opavská ve Vítkově, kde si jí neznámá žena objednala jídlo a nápoj a posléze bez placení odešla z provozovny pryč. Strážníci podle popisu osoby zjistili pomocí kamerových záznamů z kamerového systému města Vítkova, že se jednalo o strážníkům známou ženu z Vítkova ve věku 67 let. Strážníci ženu později navštívili, avšak tato si nebyla vědoma, že by v nějaké restauraci vůbec byla, natož, aby odešla bez placení. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném případě se nejednalo o přestupkové jednání, ale občanskoprávní spor, strážníci ženě doporučili, aby svou útratu včas zaplatila, jinak se vystavuje možnosti soudního sporu. Poškozené provozní restaurace byly poté předány údaje k osobě, která odešla bez placení. Jak bylo později prověřeno, útrata byla návštěvnicí provozovny po doporučení strážníků uhrazena. 

Na závěr akce „Půlení léta v Klokočově“ dne 7. srpna se na místním hřišti představila i MP Vítkov, která zejména dětem ukázala technické prostředky, které strážníci využívají ke své činnosti. Některé z těchto prostředků si mohly děti i sami vyzkoušet, jako například foukačku, kterou strážníci využívají k odchytu volně se pohybujících nebo toulavých psů, kteří se jiným způsobem odchytit nedají.

Půlení léta  Půlení léta

V dopoledních hodinách dne 25. srpna přijala MP Vítkov oznámení o znečištění podloubí u jednoho z bankomatů v ulici Opavská ve Vítkově poblíž náměstí. Ke znečištění došlo uvolněním a vysypáním obsahu kovové schránky, sloužící pro vyhozené lístky z výběru v bankomatu. Strážníci prověřením záznamu z kamery, která je v místě umístěna, zjistili, že k události došlo téhož dne krátce před devátou hodinou ranní, kdy se zde pohybovaly tři děti, které schránku uvolnili, obsah vysypaly na zem a poté z místa utekly. Strážníkům se podařilo odhalit totožnost všech dětí ve věku 8 až 10 let z Vítkova. Následně strážníci navštívili jejich rodiče, se kterými byl i za účasti dětí učiněn pohovor o nevhodnosti jejich počínání. Jelikož se jedná o nezletilé osoby, které nejsou pro svůj nízký věk za přestupek proti veřejnému pořádku odpovědné, a jejich počínáním nebyla způsobena žádná škoda na majetku, věc nebude dále řešena.    

 


Vytvořeno: 13. 9. 2021
Poslední aktualizace: 13. 9. 2021 13:00