Obsah

Městská policie v únoru 2023

Typ: Městská policie
Městská policie v únoru 2023 1Z činnosti Městské policie Vítkov v měsíci únoru 2023

Z přestupku na úseku zákona na ochranu zvířat proti týrání se bude zodpovídat 32letý občan Větřkovic, jehož pes 1. února kolem poledne opakovaně volně pobíhal na veřejném prostranství v horní části Vítkova, kde ohrožoval občany i bezpečnost silničního provozu. Přivolání strážníci se neúspěšně pokoušeli psa odchytit a zdokumentovali jeho pohyb ve městě. Za neučinění opatření proti úniku psa v zájmovém chovu mu u správního orgánu, kam byla věc postoupena, hrozí v případě prokázání viny pokuta až do výše 100.000 Kč.

Dne 6. února kolem druhé hodiny odpolední přijala MP Vítkov oznámení o muži, který se pohybuje v okolí náměstí Jana Zajíce ve Vítkově a nabízí kolemjdoucím různé zboží. Strážníci následně v muži zjistili 26letého občana ze Slovenska, který prodával parfémy a hodinky. Muži bylo vysvětleno, že ve Vítkově a místních částech je podomní a pochůzkový prodej zakázán nařízením obce. Muž byl z místa vykázán a bylo mu nařízeno, aby své zboží uvedeném způsobem nenabízel. Za přestupek proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě mu u správního orgánu, kam byl přestupek postoupen, hrozí pokuta až do výše 100.000 Kč.    

Z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu své pravomoci se bude zodpovídat 24letý muž z Vítkova, který neoprávněně přespává ve sklepních prostorách jednoho z domů v Selské ulici ve Vítkově. Muž byl v období mezi 22. až 24. únorem opakovaně vykázán k opuštění sklepních prostor, avšak na místo se následně vrátil i přes skutečnost, že mu byl vysloven zákaz setrvání v místě. Správní orgán, kterému byl spis postoupen, může muži v případě uznání viny uložit pokutu až do výše 10.000 Kč, případně 15.000 Kč v případě, že se jedná o opakovaný přestupek.

 


Vytvořeno: 7. 3. 2023
Poslední aktualizace: 7. 3. 2023 10:16